OVp004 Základy státovědy

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Michal Škerle (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu by student měl být schopen vysvětlit činnost státu a jeho orgánů a institucí (parlamentu, prezidenta, vlády, politického systému, politických stran atd.).
Výstupy z učení
Student bude schopen po absolvování předmětu vysvětlovat způsob zapojení jedince do společenského dění v rámci státního aparátu. Bude připraven na aktivní využití možností demokratického státu.
Osnova
  • 1. Stát, vznik, znaky, funkce. 2. Státní moc, dělba, kontrola. 3. Ústava, struktura a její funkce. 4. Moc zákonodárná. 5. Parlament, struktura a působnost. 6. Moc výkonná. 7. Vláda a její orgány. 8. Státní správa. 9. Samospráva a její orgány. 10. Volby, typy, charakteristika. 11. Politika, charakteristika. 12. Politické subjekty (strany, hnutí, koalice).
Literatura
    povinná literatura
  • FILIP, Jan a Jan SVATOŇ. Státověda. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2011. 264 s. ISBN 978-80-7357-685-1. URL info
  • BALÍK, Stanislav. Komunální politika. Obce, aktéři a cíle místní politiky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2009. 250 s. Politologie, 1. ISBN 978-80-247-2908-4. info
    doporučená literatura
  • OECD. Financing Democracy: Funding of Political Parties and Election Campaigns and the Risk of Policy Capture. Paris: OECD Publishing, 2016. info
  • NOLČ, Jiří. Ústava České republiky v otázkách a odpovědích. Vydání první. Brno: Computer Press, 2004. viii, 133. ISBN 8025103927. info
  • BUDGE, Ian a Hans KEMAN. Parties and democracy : coalition formation and government functioning in twenty states. Oxford: Oxford University Press, 1990. xii, 243. ISBN 0198279256. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou. Předpokladem je zápočet ze semináře.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.