OVp020 Úvod do didaktiky OV a ZSV 2

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D., DiS. (cvičící)
Garance
PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D., DiS.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
OVp020/01: Po 18:00–18:50 učebna 11, R. Štěrba
OVp020/02: Út 12:00–12:50 učebna 41, R. Štěrba
OVp020/03: Po 10:00–10:50 respirium (5. nadzemní podlaží), R. Štěrba
OVp020/04: St 14:00–14:50 učebna 1, R. Štěrba
Předpoklady
OVp015 Úvod do didaktiky OV a ZSV 1
Absolvování předmětu Úvod do didaktiky OV a ZSV 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je reflektovat interdisciplinární pojetí občanské výchovy, nabízí možnost jeho celostního uchopení na základě tzv. torontského modelu jako inspirace. Rovněž se věnuje tematice výchovy k občanství v zahraničí.
Výstupy z učení
Student dokáže popsat pojetí předmětu OV a ZSV, vysvětlit hlavní myšlenky kurikulární reformy, porovnat pojetí VkO a OV, ZSV a OSZ. Charakterizuje interdisciplinární pojetí předmětu ve vztahu ke koncepci tzv. Torontského modelu. Popíše výchovu k občanství v zahraničí.
Osnova
 • 1) Občanská výchova (OV) ve vzdělávacích programech Základní škola, Občanská škola, Národní škola a Základy společenských věd (ZSV) na SŠ. 2) Kurikulární reforma, koncept tzv. čtyř pilířů a Bíla kniha ve vztahu k OV a ZSV. 3) až 4) týden: Výchova k občanství (VkO) v RVP ZV, komparace s OV, shody a odlišnosti. 5) až 6) týden: ZSV a Občanský a společenskovědní základ (OSZ) v RVP GV, RVP SOV. 7) až 8) týden: Interdisciplinární pojetí VkO, návaznost na OSZ, holistický rámec předmětu. 9) až 10) týden: Holismus v tzv. Torontském modelu Globální výchovy, inspirace pro pojetí VkO a OSZ . 11) až 12) týden: Výchova k občanství v zahraničí.
Literatura
  povinná literatura
 • SOUKUP, Petr, ed. a KŘEČKOVÁ, Simona. Národní zpráva z Mezinárodní studie občanské výchovy. 1. vyd. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2010. 151 s. ISBN 978-80-211-0609-3.
 • STANĚK, Antonín. Výchova k občanství a evropanství. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007. ISBN 978-80-7182-224-0.
 • HRACHOVCOVÁ, Marie, Viola HORSKÁ a Jan ZOUHAR. Pomáháme při tvorbě školního vzdělávacího programu : vzdělávací obor Výchova k občanství. 1. vyd. Albra: SPL - Práce, 2007. 127 s. ISBN 9788073610364. info
 • Univerzita Karlova (Praha). Fakulta pedagogická. Ústav výzkumu a. Učení je skryté bohatství : zpráva Mezinárodní komise UNESCO "Vzdělávání pro 21. století". Translated by Michal Jon. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 1997. 125 s. info
 • PIKE, Graham a David SELBY. Globální výchova. Translated by Monika Cahová - Milan Caha. V Praze: Grada, 1994. 322 s. ISBN 8085623986. info
  doporučená literatura
 • BEZCHLEBOVÁ, Mária. Tvoříme ŠVP v SOŠ a SOU: dějepis a výchova k občanství v kurikulární reformě. 1. vyd. Úvaly: Albra, 2006. ISBN 80-7361-035-3.
 • TORNEY-PURTA, Judith., et al. (Eds.). Civic education across countries: Twenty-four national case studies from the IEA Civic Education Project. Amsterdam: IEA, 2001. 237 s. ISBN: 9051668341.
 • Národní program rozvoje vzdělávání v České republice : Bílá kniha. Edited by Jiří Kotásek. Praha: Tauris, 2001. 98 s. ISBN 8021103728. info
 • HORKÁ, Hana. Výchova pro 21. století : koncepce globální výchovy v podmínkách české školy. 2. rozš. a dopl. vyd. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 2000. 127 s. ISBN 8085931850. info
 • PALOUŠ, Radim. Totalismus a holismus. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996. 148 s. ISBN 8071842818. info
 • HOŘEJŠOVÁ, Danuše. Didaktika občanské nauky a základů společenských věd. Vyd. 1. V Praze: Naše vojsko, 1994. 63 s. ISBN 8020604421. info
Výukové metody
Diskuse, samostatná a skupinová práce, vysvětlování.
Metody hodnocení
Aktivní 80% účast na seminářích (plnění zadaných úkolů). Ústní zkouška z vymezené problematiky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/OVp020