OVp026 Ekonomie pro pedagogy 2

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Peter Marinič, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D., DiS. (cvičící)
Garance
Ing. Peter Marinič, Ph.D.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
OVp026/01: St 11:00–12:50 učebna 22, P. Marinič, R. Štěrba
OVp026/02: Út 8:00–9:50 učebna 42, P. Marinič, R. Štěrba
OVp026/03: St 8:00–9:50 učebna 39, P. Marinič, R. Štěrba
Předpoklady
OVp023 Ekonomie pro pedagogy 1
Absolvování předmětu Ekonomie pro pedagogy 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s ústředními mikroekonomickými a makroekonomickými principy v rámci současného pojetím ekonomie. Mimo to se zabývá i alternativními koncepcemi, které hledají řešení současných problémů. Věnuje se rovněž klíčovým prvkům mikroekonomie a makroekonomie a jejich etickým principům.
Výstupy z učení
Student bude schopen vysvětlit problematiku dalšího rozvoje ekonomického myšlení, charakterizovat jeho jednotlivé směry, vysvětlit vymezenou problematiku z makroekonomie a mikroekonomie, prakticky řešit problémové úkoly.
Osnova
 • 1) Rakouská škola. Lausannská škola. 2) Cambridgeská škola. 3) Keynesiánství, neokeynesiánství, postkeynesiánství. 4) Utopický socialismus, marxistická politická ekonomie. 5) České ekonomické myšlení. 6) Alternativní ekonomické směry. 7) Peníze a bankovní soustava. 8) Nástroje v makroekonomii, fiskální, monetární, důchodová politika. 9) Úvod do mikroekonomie, užitek, celkový a mezní užitek. Elasticita nabídky a poptávky. 10) Podniky v tržní ekonomice, náklady, výnosy, cash flow. 11) Etické principy ekonomiky, managementu a marketingu. 12) Význam ekonomiky a ekonomie pro občany a učitele, problém finanční gramotnosti.
Literatura
  povinná literatura
 • FRANK, Robert H. a Ben S. BERNANKE. Ekonomie. Translated by Helena Fialová. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 803 s. ISBN 80-247-0471-4.
 • HOLMAN, Robert. Dějiny ekonomického myšlení. 4. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. xxv, 539. ISBN 9788074006418. info
 • HOLMAN, Robert. Základy ekonomie : pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2015. xv, 368. ISBN 9788074000072. info
 • FUCHS, Kamil a Ján LISÝ. Dějiny ekonomického myšlení. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X. URL info
 • SAMUELSON, Paul Anthony a William D. NORDHAUS. Ekonomie. Translated by Martin Gregor. 18. vyd. Praha: Svoboda, 2007. xxiii, 775. ISBN 9788020505903. info
 • ETZIONI, Amitai. Morální dimenze ekonomiky. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 243 s. ISBN 808586519X. info
  doporučená literatura
 • HOLMAN, Robert. Ekonomie. 6. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. xxii, 696. ISBN 9788074002786. info
 • MUSIL, Petr, Kamil FUCHS, Aleš FRANC a Šárka GRIGARČÍKOVÁ. Ekonomie. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2008. 412 s. ISBN 978-80-7380-126-7. info
 • MADDISON, Angus. The world economy. Edited by Angus Maddison. Paris, France: Development Centre of the Organisation for Economic Co-operation and Development, 2006. 653 p. ISBN 9264022619. info
 • KVASNIČKOVÁ, Alžběta. Dějiny ekonomického myšlení : (vybrané kapitoly). 1. vyd. Praha: Rego, 1999. 256 s. ISBN 8090187226. info
Výukové metody
Diskuse, vysvětlování, samostatná práce.
Metody hodnocení
Aktivní 80% účast na seminářích, plnění zadaných úkolů, ústní kolokvium z probírané problematiky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/OVp026