OVp028 Úvod do religionistiky

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Slavomír Lesňák, PhD. (přednášející)
Garance
Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:50 učebna 35
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět náboženství jako sociálnímu konstruktu. Náboženství představuje jeden z nejvýznamnějších kulturních jevů, formujících jak kolektivní, tak individuální myšlení a postoje lidí v celých lidských dějinách. Pochopení podstaty tohoto jevu i jeho jednotlivých forem je tedy nejen jedním z klíčů k pochopení dějin, nýbrž i současnosti a sebe sama v ní. Předmět je zaměřen nejen na postižení základních náboženských směrů našeho současného světa, nýbrž i na postižení všech fideistických prvků lidského myšlení, patřících do náboženství svou povahou, běžně však do něho nezahrnované, pomocí různých metod užívaných v religionistice.
Výstupy z učení
Studenti:
- získají orientaci ve světových náboženstvích
- získají porozumění o použití metod výzkumu v religionistice
- jsou schopni definovat společné základy světových náboženství
- rozpoznají ostatní náboženské způsoby myšlení
Osnova
 • 1.Tři funkce náboženských představ, současné postavení a role náboženství _ výzva k hledání kořenů 2.Náboženství v pravěku 3.Starověká náboženství raných kultur Mezopotámie, Indie, Egypta 4. Judaismus 5-6. Křesťanství 7. Islám 8-9. Indické náboženství 10. Náboženství v Číně 11. Nové náboženství a sekty v ČR a ve světě 12. Násilí, problémy ženy, sociální kostruování náboženství 13. Nové výzvy v religionistice
Literatura
  povinná literatura
 • HORYNA, Břetislav. Úvod do religionistiky. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 1994. 131 s. ISBN 80-85241-64-1. info
  doporučená literatura
 • DE BOTTON, Alain. Religion for atheists : a non-believer's guide to the uses of religion. 1st United States ed. New York: Pantheon Books, 2012. 320 s. ISBN 9780307379108. info
 • DE BOTTON, Alain. Náboženství pro ateisty : bezvěrcův průvodce po užitečných stránkách náboženství. Translated by Pavel Bakič. Vyd. 1. Zlín: Kniha Zlín, 2011. 269 s. ISBN 9788087497487. info
 • ELIADE, Mircea. Dějiny náboženského myšlení. Translated by Kateřina Dejmalová. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 1996. 463 s. ISBN 8086005194. info
Výukové metody
přednáška a diskuse
Metody hodnocení
Test (min 60%)
Informace učitele
Berger, L.P.: Posvátný baldachýn. Základy sociologické teorie náboženství. Barrister&Principal, 2018, 178 s. HORYNA, Břetislav. Úvod do religionistiky. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1994. 131 s. ISBN 80-85241-64-1. PIKHART, MARCEL. Úvod do obecné religionistiky pro studenty sociálních oborů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. 69 S. ISBN 80-7041-572-X Readings in the theory of religion : map, text, body / edited by Scott S. Elliott and Matthew Waggoner. 1st. pub. London : Equinox, 2009, 357 s. ISBN 978-1-904768-81-4. Strenski, Ivan, Thinking about religion : an historical introduction to theories of religion. 1st pub. Malden, Mass. : Blackwell, 2006. 358 s. ISBN: 978-1405120128. Vojtíšek, Z.: Nová náboženství a násilí. Karolinum, 2017, s. 285. WEBER, Max , „Protestantská etika a duch kapitalismu“, in: Metodologie, sociologie a politika, Praha 1998, 185-245.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/OVp028