OVp033 Komunální politika

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
OVp033/01: Čt 8:00–9:50 učebna 75, S. Novák
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 16/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti dokážou vysvětlit mechanizmy výkonu a práva zastupitelských orgánů, možnosti zapojení občanů do komunální politiky i ovlivňování podmínek a dalšího rozvoje obce. Budou schopni prakticky se zapojovat do občanského života v obci a efektivně v ní prosazovat své názory, připomínky a podněty.
Osnova
 • 1. Legislativní zakotvení obce 2. Obec, městys, statutární město 3. Orgány obce 4. Zastupitelstvo obce a práva zastupitelů 5. Rada obce a její pravomoci 6. Starosta obce 7. Výbory obecního zastupitelstva 8. Komise obecní rady 9. Uplatňování pravomocí obce 10. Financování a rozpočet obce 11. Nakládání s obecním majetkem 12. Územní plán obce
Literatura
  doporučená literatura
 • Obecní samospráva : zákon o obcích v komentovaném znění. Edited by Zdeněk Koudelka. Brno: Ve spolupráci s nakladatelstvím Doplněk vydalo Občanské sdružení pro region, 2006. 93 stran. ISBN 8072391933. info
  neurčeno
 • FILIP, Jan a Jan SVATOŇ. Státověda. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2011. 264 s. ISBN 978-80-7357-685-1. URL info
 • BALÍK, Stanislav. Komunální politika. Obce, aktéři a cíle místní politiky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2009. 250 s. Politologie, 1. ISBN 978-80-247-2908-4. info
 • Zákon o obcích (obecní zřízení) : komentář. Edited by Josef Vedral. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008. xv, 861. ISBN 9788071795971. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
závěrečný projekt
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/OVp033