PS_0004 Úvod do kariérního poradenství

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martina Ježková (cvičící)
Bc. Martina Milotová (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PS_0004/01: Út 13. 4. 14:00–16:50 učebna 75, Út 20. 4. 14:00–16:50 učebna 75, Út 27. 4. 14:00–16:50 učebna 75, M. Milotová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory/plány
předmět má 53 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu bude přiblížit studentům multidisciplinární obor kariérového poradenství. Ukážeme studentům, co obnáší práce kariérového poradce na základních a středních školách, ale také, jak může vypadat práce s dospělou klientelou.
Výstupy z učení
Posluchači budou seznámeni s moderním pojetím kariérového poradenství, které v současném, rychle se měnícím světě, začíná nabývat na významu a důležitosti.
Osnova
  • Výuka proběhne ve třech blocích, které pokryjí následující témata: 1. Úvod do problematiky oboru, vysvětlení základních pojmů, pohled do historie kariérového poradenství, vývoj k současnému pojetí kariérového poradenství v celoživotní perspektivě, multidisciplinární přesahy oboru, základní teorie v kariérovém poradenství, kdo je kariérový poradce, kvalifikační požadavky pro výkon tohoto povolání, situace kariérového poradenství v Čechách, techniky na mapování profese učitele/kariérového poradce 2. Kariérové poradenství jako jedno ze specifických typů poradenství, zásady moderního poradenství, fáze poradenského procesu, etické aspekty a dilemata poradenství, specifika poradenství s dětmi a mladistvými, poradenství ve školním prostředí, obtížné a problematické situace a jak je zvládnout, kazuistiky, praktický nácvik vedení rozhovoru. problematika volby povolání a rozvoj kompetencí potřebných pro pohyb na trhu práce, informace o trhu práce, úloha kariérového poradce/školy při rozvíjení kompetencí typu: time management, plánování atd., kompetence přenositelné mezi různými zaměstnáními, praktický nácvik rozvoje kompetencí.
Literatura
  • Příručka k volbě povolání. Co by měl znát výchovný poradce na základní škole. Hlaďo Petr. Vysočina Education 2014.
  • Mezinárodní příručka o metodách profesní orientace. DZS pro Centrum Euroguidance, 2013.
  • Volba povolání bez předsudků. Metodika projektového dne pro základní školy. Gender Studies, o. p. s., 2014
  • Potřeby znalostí a dovedností v Evropě. Výhled do roku 2020.DZS MŠMT pro Centrum Euroguidance, 2009
  • Esencia práce - Alchýmia navigácie pri hladaní povolania, Diener Thomas Bratislava 2007
  • Průvodce kariérou pro školy. Zpráva o efektivním kariérovém poradenství. DZS pro Centrum Euroguidance, 2012
Výukové metody
přednášky, domácí studium, diskuse
Metody hodnocení
zápočet, aktivní účast (alespoň 2 bloky), seminární práce
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/PS_0004