PS_0007 Aktuální otázky psychologie zdraví

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Táňa Fikarová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Iva Raclavská, DiS. (pomocník)
Garance
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 15:00–15:50 učebna 54
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/20, pouze zareg.: 1/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 53 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnutí přehledu o základních oblastech psychologie zdraví a psychohygieny. Předmět rozšiřuje dosavadní poznatky o psychické zátěži a prevenci psychosomatických onemocnění a duševních poruch. Obsahová náplň předmětu vychází z holistické, bio-psycho-sociální koncepce osobnosti ve zdraví a nemoci.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět působení stresorů na duševní i tělesné zdraví a objasnit možnosti a způsoby zvládání stresu. Studenti budou také schopni použít získané informace k formulaci praktických doporučení týkajících se udržení duševní rovnováhy, zdraví a předcházení syndromu vyhoření. V neposlední řadě se studenti dozví více o novém přístupu "terapie mindfulness" jako prevenci psychosomatických onemocnění.
Osnova
 • 1. Předmět Psychologie zdraví a psychohygieny. Základní termíny, hlavní přístupy, příbuzné obory. 2. Pojetí a definice zdraví. Bio-psycho-socio-spirituální pojetí zdraví. Duševní zdraví a kvalita života, adaptace. 3. Stres. Stresory a salutory. Strategie zvládání stresu. 4.Obranné mechanismy a copingové strategie 5.Psychosomatika a behaviorální medicína (vývoj, rozdílné koncepce) 6.Základní psychosomatická onemocnění (jejich typologie) 7.Psychosomatika u dětí 8.Terapie u psychosomatických onemocnění 9. Relaxační metody, imaginativní postupy, sugesce a autosugesce.10.Syndrom vyhoření (burn-out). Prevence a intervence Syndromu vyhoření. 11. Mindfulness
Literatura
  povinná literatura
 • ČERNÝ, Vojtěch a Kateřina GROFOVÁ. Děti a emoce : učíme děti vnímat, poznávat a pracovat se svými pocity. 2., doplněné vydání. Brno: Edika, 2017. 160 stran. ISBN 9788026611257. info
  doporučená literatura
 • PONĚŠICKÝ, Jan. Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky : souvislosti mezi zvládáním životních problémů, tělesným zdravím a nemocí. 2., dopl. vyd. Praha: Triton, 2014. 167 s. ISBN 9788073878047. info
 • DANZER, Gerhard. Psychosomatika : celostný pohled na zdraví těla i duše. Translated by Renata Höllgeová. Vydání druhé. Praha: Portál, 2010. 244 stran. ISBN 9788073677183. info
 • TRESS, Wolfgang, Johannes KRUSSE a Jürgen OTT. Základní psychosomatická péče. Translated by Lubor Špís. Vydání první. Praha: Portál, 2008. 394 stran. ISBN 9788073673093. info
 • FREUD, Anna. Já a obranné mechanismy. Translated by Petr Babka. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 119 s. ISBN 8073670844. info
Výukové metody
skupinová diskuse, četba, prezentace
Metody hodnocení
esej, 80% aktivní účast na seminářích
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/PS_0007