RJ2BP_FCS1 Fonetická cvičení 1

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 2h. týdně. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student získá přehled o fonetickém systému hlásek ruského jazyka ve srovnání se systémem hlásek českého jazyka, nácvik a zdokonalování ruské výslovnosti pomocí různorodých ústních cvičení a audio nahrávek. Transkripce.
Osnova
 • 1. Ruská abeceda a systém ruských hlásek. Dělení na samohlásky a souhlásky. Písmena ortografická, písmena označující samohlásky a souhlásky.
 • 2. Transkripce, její pravidla.
 • 3. Přízvuk v ruštině. Rytmus.
 • 4. Redukce. Výslovnost nepřízvučných samohlásek.
 • 5. Transkripce е, ё, ю, я na začátku slova, po samohláskách a po měkkém znaku.
 • 6. Asimilace ve znělosti. Transkripce a výslovnost znělých a neznělých souhlásek.
 • 7. Párové tvrdé a měkké souhlásky, jejich transkripce a výslovnost.
 • 8. Transkripce a výslovnost spojení samohláska + е, ё, и, ю, я.
 • 9. Transkripce a výslovnost nepárových tvrdých souhlásek [ж], [ш], [ц].
 • 10. Transkripce a výslovnost nepárových měkkých souhlásek [чʼ], [j], [шʼ:].
 • 11. Četba víceslabičných slov, slovních spojení a krátkých vět.
 • 12. Nácvik taktu, melodie.
Literatura
  doporučená literatura
 • BARCHUDAROVA, E. L. - PANKOV, F.I. Po-russki - s chorošim proiznošenijem. Praktičeskij kurs zvučaščej reči. Moskva : Russkij jazyk, 2008. 190 s. ISBN 978-5-88337-160-7.
 • KONEČNÝ, Jakub. Praktická fonetika ruského jazyka pro budoucí učitele. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015. 169 stran. ISBN 9788072908356. info
 • BULANIN, Lev L'vovič. Fonetika sovremennogo russkogo jazyka. Izd. 3. Moskva: URSS, 2011. 204 s. ISBN 9785397020862. info
  neurčeno
 • "Praktická cvičení z fonetiky ruského jazyka http://is.muni.cz/do/ped/kat/KRus/fonetika/index.html
Výukové metody
Pravidelná příprava k hodině a plnění zadaných úkolů, doporučuji poslech v ruském jazyce, čtení ruskojazyčných textů a nácvik správné výslovnosti.
Metody hodnocení
Součástí zápočtu je aktivní účast na seminářích,zvládnutí písemné zápočtové práce z probrané látky. Povinná docházka ( 80 % )toleruji se dvě absence
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
Doporučuji čtení a poslech v ruštině, sledování ruskojazyčného Internetu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/RJ2BP_FCS1