RJ2BP_FCS2 Fonetická cvičení 2

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 h. týdně. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Zvládnutí účiva předmětu RJ2BP_FCS1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Práce v hodinách se zaměřuje na nácvik správné výslovnosti, vysvětlení a odstraňování chyb spojených se špatnou výslovností. Náležitá pozornost se věnuje výslovnosti slov cizího původu a práci se speciálními slovníky ruského jazyka.
Osnova
 • 1.-2. Nácvik výslovnosti ruských párových měkkých souhlásek.
 • 3.-4. Nácvik výslovnosti ruských nepárových tvrdých a nepárových měkkých souhlásek.
 • 5.-6. Výslovnost slov cizího původu, vliv cizích jazyků na ruskou výslovnost přejatých slov.
 • 7.-8. Víceslabičná ruská slova, přízvuk hlavní a vedlejší.
 • 9.-10. Chyby českých rodilých mluvčích ve výslovnosti ruských slov. Analýza chyb. Práce s chybou.
 • 11. Práce se speciálními slovníky ruského jazyka - slovníky ortoepické, ortografické, slovníky ruského přízvuku.
 • 12. Opakování: čtení a fonetický rozbor vět.
Literatura
  povinná literatura
 • KONEČNÝ, Jakub. Praktická fonetika ruského jazyka pro budoucí učitele. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015. 169 stran. ISBN 9788072908356. info
  doporučená literatura
 • KALITA, Nina. Fonetika russkogo jazyka. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2002. 103 s. ISBN 807044441X. info
 • BRYZGUNOVA, Jelena Andrejevna. Zvuki i intonacija russkoj reči [Bryzgunova, 1981]. Moskva: Russkij jazyk, 1981. info
  neurčeno
 • VYČICHLOVÁ, E. a kol. Korektivní kurz ruské výslovnosti. 2. vyd. – Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. 107 s. 80-7043-310-8.
 • KASATKIN, Leonid Leonidovič. Sovremennyj russkij jazyk : fonetika. Moskva: Akademia, 2006. 250 s. ISBN 5769524677. info
Výukové metody
Aktivní práce v semináři, plnění zadaných úkolů, doporučuje se čtení a poslech v ruském jazyce, nácvik správné výslovnosti, práce s ortoepickými a ortografickými slovníky ruského jazyka.
Metody hodnocení
Povinná účast v semináři 80%. Zápočet se skládá z písemné a ústní části. Písemná část - test (transkripce). Ústní část - čtení krátkých textů. Hodnotí se správná výslovnost a intonace.
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
http://is.muni.cz/do/ped/kat/KRus/fonetika/index.html
Doporučuji každodenní čtení a poslech v ruštině a práci s ruskojazyčným Internetem. To Vám pomůže ve studiu dalších předmětů, které jsou vyučovány v ruském jazyce. Nahrávky, fonetická cvičení a další informace k výslovnosti ruských hlásek najdete v interaktivním Kurzu praktické fonetiky RJ (viz odkaz).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/RJ2BP_FCS2