RJ2BP_ZRS1 Základy ruštiny 1

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/1/0. 1 h. týdně. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Olga Bobrzyková (přednášející)
Mgr. Janina Krejčí (cvičící)
Mgr. Eva Kudrjavceva Malenová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Zvládnutí grafického systému ruského jazyka (tiskací a psací azbuky).Nastudování úvodní lekce (Lekce 0) Učebnice současné ruštiny (Olga Belintseva, Adam Janek).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto předmětu by studenti měli být schopni aplikovat tiskací a psací azbuku a ovládat správně výslovnost a intonaci. Měli by dále rozpoznat psaný a mluvený ruský text a ovládat elementární znalost ruského jazyka.
Osnova
 • 1.-5. lekce Učebnice současné ruštiny 1. díl. Úvodní část - výslovnost a psaní azbukou,proberou studenti samostatně, je možné absolvovat úvodní kurz RJ , kde bude toto učivo probráno.(informace o kurzu najdete na web stránkách katedry Rj) Tematické celky: 1. Добрый день, это мы! (Seznámení, pozdravy) 2. Дела отлично, как обычно (Jak se máte?) 3. Что? Где? Когда?(Co? kde? Kdy?) 4. Сделал дело, гуляй смело (Denní režim) 5. Побеседуем об отпуске (Dovolená, prázdniny) 6. Проверьте себя (Opakování)
Literatura
  povinná literatura
 • JANEK, Adam a Julija MAMONOVA. Učebnice současné ruštiny : vhodné i pro samouky. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 410 s. ISBN 9788025128596. info
 • BELYNTSEVA, Olga a Adam JANEK. Učebnik sovremennogo russkogo jazyka. Vydání 1. Brno: Computer Press, 2009. xii, 554. ISBN 9788025124420. info
  doporučená literatura
 • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ a Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Vyd. 2. Voznice: Leda, 2007. 535 s. ISBN 9788073351120. info
 • Ruština nejen pro samouky :klíč - slovník. Edited by Věra Nekolová - Irena Camutaliová - Alena Vasiljeva-Lešková. Dotisk 1. vyd. Voznice: LEDA, 2004. 79 s. ISBN 80-85927. info
 • ŽOFKOVÁ, Hana. Česko-ruská konverzace. Vyd. 1. Voznice: LEDA, 2003. 407 s. ISBN 8073350203. info
 • BRČÁKOVÁ, Dagmar, Veronika MISTROVÁ a Natalia ARAPOVA. Ruská konverzace. 2. upr. a rozš. vyd. Praha: LEDA, 2000. 215 s. ISBN 8085927632. info
 • ŠROUFKOVÁ, Miloslava, Marta VENCOVSKÁ a Rostislav PLESKÝ. Russko-češskij, češsko-russkij slovar. Vyd. 1. Praha: LEDA, 1998. Lxxxiii, 9. ISBN 8085927411. info
Výukové metody
V průběhu studia vypracovávají studenti domácí úkoly a v rámci samostatné práce lexikální cvičení, slohové práce. Studenti pracují individuálně a podílí se také na skupinových projektech. Průběžně čtou ruské texty. Povinná účast na seminářích, minimum 80% (tolerují se 2 neúčasti).
Metody hodnocení
Zápočet se skládá z písemné a ústní částí. Písemná část - závěrečná písemná práce dle témat. Ústní část - volná konverzace s vyučujícím na probraná témata,nutný poslech ruského textu(audio, video, DVD - min. 1 film), čtení ruského textu (určený počet stránek: 30-50).Student předloží slovníček (50 nových výrazů).
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Doporučuji pravidelnou návštěvu výuky, domácí přípravu, poslech a čtení v ruském jazyce. Zápočet probíhá ve zkouškovém období v určených termínech uveřejněných v ISu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/RJ2BP_ZRS1