RJ2BP_ZRS2 Základy ruštiny 2

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/1/0. 1 h. týdně. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Janina Krejčí (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Absolvování předmětu Základy ruštiny I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je upevňování dovedností a znalostí z fonetiky a gramatiky, rozvíjení dovednosti čtení s porozuměním, poslechu originálních ruských textů, ústního i písemného projevu. Hlavním úkolem je rozvoj a zdokonalování slovní zásoby a procvičování pravopisu a ruské mluvnice při pomoci doplňovacích a překladových cvičení. Úspěšný student předmětu je schopen: poslouchat a rozumět ruským textům, psát, číst texty a mluvit na daná témata - viz Obsah kurzu.
Osnova
 • 6. - 10. lekce z učebnice Učebnice současné ruštiny 1. díl. Témata: 1.-2. Rodina (Дела семейные) 3.-4. Volný čas (Наш досуг) 5.-6. Jídlo (Когда я ем, а глух и нем) 7.-8. Doprava (Час пик) 9.-10. Cestování (Счастливого пути!) 11.-12. Telefonování. Opakování
Literatura
  povinná literatura
 • BELYNTSEVA, Olga a Adam JANEK. Učebnik sovremennogo russkogo jazyka. Vydání 1. Brno: Computer Press, 2009. xii, 554. ISBN 9788025124420. info
  doporučená literatura
 • JANEK, Adam a Julija MAMONOVA. Učebnice současné ruštiny : vhodné i pro samouky. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 410 s. ISBN 9788025128596. info
 • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ a Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Vyd. 2. Voznice: Leda, 2007. 535 s. ISBN 9788073351120. info
 • BARNET, Vladimír, Zina KLIKAROVÁ, Nina TURKOVÁ, Jana VACKOVÁ a Galina Aleksandrovna ZOLOTOVA. Ruština pro pokročilé. 2., upravené vydání. Voznice: Leda, 2007. 384 stran. ISBN 9788073351045. info
 • Ruština nejen pro samouky :klíč - slovník. Edited by Věra Nekolová - Irena Camutaliová - Alena Vasiljeva-Lešková. Dotisk 1. vyd. Voznice: LEDA, 2004. 79 s. ISBN 80-85927. info
 • ŽOFKOVÁ, Hana. Česko-ruská konverzace. Vyd. 1. Voznice: LEDA, 2003. 407 s. ISBN 8073350203. info
 • ŠROUFKOVÁ, Miloslava, Marta VENCOVSKÁ a Rostislav PLESKÝ. Russko-češskij, češsko-russkij slovar. Vyd. 1. Praha: LEDA, 1998. Lxxxiii, 9. ISBN 8085927411. info
  neurčeno
 • KRYSTÝNKOVÁ, Jarmila. Ruská textová cvičebnice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. 175 s. ISBN 8021017473. info
Výukové metody
V průběhu studia vypracovávají studenti domácí úkoly a v rámci samostatné práce lexikální cvičení, slohové práce. Teoretická a praktická příprava ke zkoušce. Diskuse, domácí úkoly, četba, poslech.
Metody hodnocení
Zkouška se skládá ze dvou částí – písemného testu a ústního pohovoru. Písemný test je zaměřený na probrané mluvnické jevy a slovní zásobu (překlad a doplňovací cvičení), po jeho úspěšném napsání (75% správnost) bude student ústně vyzkoušen z konverzace dle osvojených během celého roku témat, četby ruské knihy ( minimální obsah 80 -100 stran, knihu donese k nahlédnutí) a poslechu (audio, video, DVD – min. 1 film) a student předloží slovníček nových výrazů z četby (60 výrazů). Hodnotí se gramatická správnost, obsah a použitá slovní zásoba, správná výslovnost a intonační konstrukce.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Doporučuji pravidelnou domací přípravu a aktivní účast v hodině.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/RJ2BP_ZRS2