RJ2MP_DIS1 Didaktika RJ 1

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Olga Bobrzyková (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Úspěšné absolvování bakalářského stupně studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámení se základními teoretickými pojmy Didaktiky cizích jazyků - ruského jazyka. Seznámení se základní literaturou předmětu.Příprava na pedagogickou praxi. Prezentace a mikrovýstupy studentů.
Osnova
 • Rámcový vzdělávací program - cizí jazyk. Druhý cizí jazyk. Standardy. Společný evropský referenční rámec. Nová maturita. Didaktika ruštiny - její předmět, cíle, úkoly. Metodické postupy a formy práce. Specifika počáteční výuky ruštiny. Pozitivní a negativní transfer, interference. Diskuse o problematice učitelské profese. Začínající učitel v praxi. Osvojení základní slovní zásoby k praktickému vyučování v ruštině. Příprava na pedagogickou praxi.
Literatura
  doporučená literatura
 • PURM, Radko, Stanislav JELÍNEK a Josef VESELÝ. Didaktika ruského jazyka : vybrané kapitoly. Vydání třetí (rozšíře. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003. 250 stran. ISBN 8070411740. info
  neurčeno
 • http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/ramcove-vzdelavaci-programy
 • JANÍKOVÁ, Věra. Didaktika cizích jazyků v integrovaném a interdisciplinárním pojetí. In Integrované přístupy k vyučovaniu cudzích jazykov - CLIL a LLIL. Cudzie jazyky v škole 4. 1. vyd. Nitra: Pedagogická fakulta UKF, 2007. s. 20-26, 6 s. ISBN 978-80-8094-225-0. info
 • CHODĚRA, Radomír. Didaktika cizích jazyků : úvod do vědního oboru. Vyd. 1. Praha: Academia, 2006. 209 s. ISBN 8020012133. info
 • CHODĚRA, Radomír. Didaktika cizích jazyků na přelomu staletí. 1. vyd. Rudná u Prahy: Editpress, 2001. 196 s. ISBN 8023874829. info
Výukové metody
Seminární prezentace, třídní diskuse, skupinová práce. Mikrovýstupy. Vedení studentskeho portfolia.
Metody hodnocení
Aktivní prezentace ve výuce. Vedení portfolia. Zápočet formou písemného testu s volnými odpověďmi. Hodnotí se obsahová i jazyková správnost.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Konzultace pedagogické praxe s vyučující. Příprava na pedagogickou praxi, analýza metod výuky a problémové příklady.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/RJ2MP_DIS1