RJ2MP_HVP2 Historický vývoj ruštiny 2

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Znalost ruštiny na úrovni C1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnutí uceleného přehledu o historických proměnách ruštiny se zaměřením na vývoj morfologického a syntaktického systému. Kromě toho pozornost bude také věnována komparativním aspektům ruského a českého jazyka.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen
popsat důležité změny ve vývoji ruštiny;
interpretovat historický vývoj gramatického systému ruštiny;
analyzovat jevy a struktury současné ruštiny z diachronního hlediska;
aplikovat získané znalosti při porovnání gramatiky ruštiny a češtiny.
Osnova
 • 1. Zájmena ve staré ruštině. Vývoj číslovek jako slovního druhu. Etymologie základních číslovek.
 • 2. Slovesa tematická a atematická. Tvary přítomného, minulého a budoucího času. Vztah mezi kategorií vidu a kategorií času.
 • 3. Tvoření rozkazovacího a podmiňovacího způsobu.
 • 4. Vývoj přechodníků a přídavných jmen slovesných.
 • 5. Neohebné slovní druhy.
 • 6. Historická syntax.
Literatura
  povinná literatura
 • MRÁZEK, Roman a Galina Vladimirovna POPOVA. Historický vývoj ruštiny. Edited by Aleš Brandner. V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2013. 202 s. ISBN 9788026303541. info
 • VEČERKA, Radoslav. Základy slovanské filologie a staroslověnštiny. 4. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 112 stran. ISBN 8021013753. info
  doporučená literatura
 • VEČERKA, Radoslav a Adolf ERHART. K pramenům slov. Uvedení do etymologie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006. 355 s. Nakladatelství Lidové noviny 1. ISBN 80-7106-858-6. info
 • VEČERKA, Radoslav. Staroslověnština v kontextu slovanských jazyků. Olomouc; Praha: Univerzita Palackého; Euroslavica, 2006. 273 s. Univerzita Palackého Olomouc. ISBN 80-244-0889-9. info
 • KOLESOV, Vladimir Viktorovič. Istorija russkogo jazyka v rasskazach. 3-e izd. Sankt-Peterburg: Azbuka-klassika, 2005. 221 s. ISBN 5352014088. info
 • Russkij jazyk : enciklopedija. Edited by Jurij Nikolajevič Karaulov. Moskva: Bol'šaja rossijskaja enciklopedija, 2003. 703 s. ISBN 5710774308. info
 • Slavjanskije jazyki, pis'mennost' i kul'tura : sbornik naučnych trudov. Edited by Vladimir Viktorovič Kolesov. Kijev: Naukova dumka, 1993. 266 s. ISBN 5120022979. info
 • BĚLIČOVÁ, Helena a Jan SEDLÁČEK. Slovanské souvětí. 1. vyd. Praha: Academia, 1990. 227 s. ISBN 8020002987. info
Výukové metody
Výuka bude probíhat formou přednášek a praktických cvičení
Metody hodnocení
Ústní zkouška (látka předmětů Historický vývoj 1-2)
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
12 bezkontaktích hodin - studenti dostanou zadané úkoly k opakování a procvičování probíraného učiva
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/RJ2MP_HVP2