RJ2MP_JSS2 Jazykový seminář 2

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Znalost ruštiny na úrovni B2-C1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení a procvičení vědomostí z praktických jazykových cvičení 2 (RJ2011), dále pak nácvik ústního i písemného projevu, gramatických a komunikativních dovedností, upevňování slovní zásoby.

Doporučují se čtení a poslech ruskojazyčných textů a práce s ruskojazyčným internetem.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen konverzovat na probraná témata; správně používat intonační konstrukce, frazeologické jednotky; zdokonalí se v písemném a ústním projevu.
Osnova
 • 1. Výlet do Ruska. Kam bych si rád(a) zajela. Ruské oblíbené suvenýry: matrjoška, gžel, chochloma a samovar.
 • 2. Regiony Ruska, jak je známe i neznáme. Česká republika. Co bych ukázala kamarádům z Ruska.
 • 3. Ruská a česká národní kuchyň. Čím se liší?
 • 4. Stravování, příprava jídel. Nádobí a vybavení kuchyně.
 • 5. Zdravý životní styl: výživa, pohyb, denní režim.
 • 6. Když jsme nemocní. Návštěva lékaře.
 • 7. Kde bych chtěl(a) bydlet. Město a venkov, byt a rodinný dům.
 • 8. Domácí práce: úklid, praní, mytí nádobí. Co z toho nesnášíte nejvíc?
 • 9. Způsob života a jeho záruky. Pojištění, vydaje, úspory.
 • 10. Poskytování služeb, obchodní střediska. Kam chodíte nejčastěji?
 • 11. Kamenné obchody a e-shopy. Pozitiva a negativa.
 • 12. Shrnutí a opakování probrané látky.
Literatura
  doporučená literatura
 • JANEK, Adam a Julija MAMONOVA. Učebnice současné ruštiny : vhodné i pro samouky. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 410 s. ISBN 9788025128596. info
 • LASKAREVA, Je. P. Čistaja grammatika. Sankt-Peterburg: Zlatoust, 2006. 336 s. ISBN 5865473689. info
 • GLAZUNOVA, Ol‘ga Igorevna. Grammatika russkogo jazyka v upražnenijach i kommentarijach : morfologija. 3-e izd. Sankt-Peterburg: Zlatoust, 2005. 423 s. ISBN 5865472925. info
 • BARNET, Vladimír. Ruština pro pokročilé. 4. upr. vyd. Voznice: Leda, 2003. 384 s. ISBN 8073350130. info
 • GLAZUNOVA, Ol‘ga Igorevna. Davajte govorit' po-russki : učebnoje posobije po russkomu jazyku dlja inostrancev. 3-e izd. ispr. Moskva: Russkij jazyk, 2000. 336 s. ISBN 5200028272. info
Výukové metody
Seminář, dialogy, besedy a diskuse na probíraná témata, domácí úkoly, skupinové projekty v rámci probíraných okruhů, čtení a poslech ruských textů.
Metody hodnocení
a) Aktivní práce na hodinách.
b) Průběžné plnění domácích úkolů (esejů v ruštině).
c) Vypracování závěrečné eseje na zadané téma.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Pro prezenční studium platí pravidelná docházka (povoleny jsou max. 2 absence).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/RJ2MP_JSS2