RJ2MP_LRP1 Literatura ruská 1

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 70 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/70, pouze zareg.: 0/70, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/70
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu by měl student znát základní literární proudy, směry a osobnosti 2. poloviny 20. století; měl by být schopen samostatné interpretace uměleckého textu nejvýznamějších spisovatelů ruské prózy, poezie a dramatu daného období.
Osnova
 • Přednáška se zaměřuje na vybrané kapitoly z ruské literatury daného období. 1. Válečná próza (Někrasov, Simonov). Vesnická próza (Těndrjakov, Šukšin, Rasputin, Astafjev). 2. Táborové téma a GULAG v ruské literatuře (Solženicyn, Šalamov). Cesty poststalinské literatury. 3. Písňová lyrika. Ruská autorská píseň (Okudžava, Vysockij, Galič). Rocková poezie (Ševčuk, Grebenščikov, Coj). 4. Literatura po roce 1985 – tzv. „navrácená literatura“ (Achmatovová, Platonov aj.) 5. Literatura ruské emigrace (Nabokov ad.). 6. Literatura nové vlny. Petruševskaja, Ven. Jerofejev, Vik. Jerofejev, Sorokin ad. 7. Postmodernismus, konceptualismus ad. Netradiční poetika současných textů. Současná ruská poezie, próza a drama (Griškovec). Zvláštní pozornost je věnována přehodnocení kulturních hodnot po roce 1985.
Literatura
  doporučená literatura
 • HRALA, Milan. Ruská moderní literatura 1890-2000. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007. 767 s. ISBN 9788024612010. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. 680 s. ISBN 8072770683. info
  neurčeno
 • www.a4format.ru
 • Enciklopedija dlja dětěj: Russkaja litěratura. Tom 2. Litěratura XX veka. Moskva: Avanta+.
 • CHLUPÁČOVÁ, Kamila a Miluše ZADRAŽILOVÁ. Texty a kontexty Andreje Platonova. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2005. 190 s. ISBN 8024607565. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. 680 s. ISBN 8072770683. info
 • SOVÁKOVÁ, Jana a Miroslav ZAHRÁDKA. Literaturnyje tečenija i ličnosti russkoj literatury XX veka. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2000. 73 s. ISBN 80-7082-589-8. info
 • KASACK, Wolfgang. Slovník ruské literatury 20. století. Translated by Jiří F. Franěk. Praha: Votobia, 2000. 622 s. ISBN 8072200844. info
 • Východoevropská moderna a její evropský kontext. Edited by Ladislav Zadražil. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1999. 193 s. ISBN 8071848026. info
 • ZAHRÁDKA, Miroslav, D. ŽVÁČEK a Miroslav MIKULÁŠEK. Současná sovětská literatura : próza, poezie, drama [23338]. Praha: Lidové nakladatelství, 1984. info
Výukové metody
přednáška, povinná četba literatury, samostudium Seznam povinné samostatné četby: 1. A. Rybakov: Děti Arbatu (Дети Арбата) 2. S. Dovlatov: Kufr (Чемодан) 3. J. Brodskij: Одной поэтессе; Осенний крик ястреба; Три рыцаря (стихотворения) 4. E. Limonov: To jsem já, Edáček (Это я – Эдичка) 5. Viktor Jerofejev: Ruská krasavice (Русскаякрасавица) 6. L. Petruševskaja: Свой круг; Свидание (из цикла Темная комната) 7. V. Pelevin: Generation „P“ 8. J. Griškovec: Как я съел собаку 9. L. Ulickaja: Сонечка 10. T. Tolstaja: Ночь (рассказ) 11. S. Sokolov: Škola pro hlupáky (Школа для дураков)
Metody hodnocení
Ústní zkouška v ruštině (teorie a četba).
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
Ústní zkouška zahrnuje souhrnné prověření znalostí z ruské literatury 20. století (viz okruhy ve studijních materiálech).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/RJ2MP_LRP1