RJ2MP_PCS2 Překladová cvičení 2

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Úspěšné zvládnutí ruského jazyka na úrovni 1. ročníku oborového mgr studia RjaL.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení studentů se základní orientací v teorii překladu. Důraz je kladen na adekvátní překlad bezekvivalentního lexika, ustálených větných spojení a frazeologických jednotek. Pravidelnou součástí seminářů je praktický nácvik překladu textů z oblasti komerční ruštiny: ekonomické smlouvy, komerční dopisy, žádanky, dále pak publicistických textů a umělecké a dětské literatury.
Osnova
 • Každý student v průběhu semestru vypracuje referát na předem zadané téma z teorie a praxe překladu.
 • 1. Praktický překlad čeština-ruština komerční dopis, smlouva
 • 2. Praktický překlad ruština-čeština M.Polej - Den topolinnogo pucha
Literatura
  doporučená literatura
 • https://is.muni.cz/do/ped/kat/KRus/preklad-praxe/index.html
  neurčeno
 • ALIMOV, V. V. Teorija perevoda. Perevod v sfere professionalnoj kommunikacii. Moskva : DomKniga, 2006. 160 s. ISBN 5-484-00456.
 • RICHTEREK, O. Dialog kultur v uměleckém překladu. Hradec Králové: 1999. 188 s. ISBN 80-86148-22-x.
 • KLIMENKO, A.V. Remeslo perevoda. Praktičeskij kurs. Moskva : Vostok-Zapad, 2007. 640 s. ISBN 5-17-042031-5.
 • CSIRIKOVÁ, Marie a Libuše URIEOVÁ. Odborný překlad v praxi : (na rusko-českém materiále). 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005. 165 s. ISBN 8086898342. info
 • ČEŇKOVÁ, Ivana. Teorie a didaktika tlumočení. I. Praha: Univerzita Karlova Filozofická fakulta, 2001. 176 s. info
 • Češsko-russkij slovar' :ekonomika, politika, pravo. Edited by Marie Csiriková - Eva Vysloužilová. Praha: Linde, 1999. 585 s. ISBN 807201143X. info
 • CSIRIKOVÁ, Marie a Eva VYSLOUŽILOVÁ. Translatologická lexikálně gramatická a aktivizující cvičení. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1998. 81 s. ISBN 8070679131. info
 • ŽVÁČEK, Dušan. Úvod do teorie překladu : (pro rusisty). 2. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 51 s. ISBN 8070678143. info
 • CSIRIKOVÁ, Marie a Eva VYSLOUŽILOVÁ. Propedeutická tlumočnická cvičení. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997. 92 s. ISBN 8070677139. info
 • CSIRIKOVÁ, Marie. Cvičné texty pro tlumočníky a překladatele (ruštináře). 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992. 114 s. ISBN 8070666544. info
 • ČEŇKOVÁ, Ivana. Teoretické aspekty simultánního tlumočení : na materiálu rusko-českém a česko-ruském. Praha: Univerzita Karlova, 1988. info
Výukové metody
Seminář. Studenti pravidelně docházejí do výuky - docházka 80%. Tolerují se 2 neúčasti. Docházka je povinná i pro ty studenty, kteří mají předmět zapsaný jako opakovaný. Práce s domácími úkoly - překlady textů různých stylů.
Metody hodnocení
Student musí pravidelně vypracovávat dílčí překlady (viz elektronická podpora)a předkládat je k nahlédnutí vyučující. K zápočtu student předloží přeloženou komerční smlouvu.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět tvoří úvod do teorie a praxe překladu. Předkládá základní informace o problematice translatologie a napománá lepší orientaci v dalších možnostech profesního uplatnění studentů oboru RjaL.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/RJ2MP_PCS2