RJ2MP_PGS2 Praktická gramatika 2

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Znalost ruštiny na úrovni B2-C1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 45 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/45, pouze zareg.: 0/45, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/45
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozšíření znalostí o syntaktickém systému ruštiny s přihlédnutím na shody a rozdíly mezi ruštinou a češtinou a aplikování těchto vědomostí v praktickém jazyce; poskytnutí poznatků o složitých případech použití interpunkčních znamének. Důraz je také kladen na překlad probíraných syntaktických jevů z ruštiny do češtiny.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen
vysvětlit odlišnosti ve stavbě ruské a české věty;
interpretovat syntaktické jevy ruštiny;
prakticky aplikovat nabyté znalosti;
správně používat interpunkční znaménka;
použít získané informace k zdokonalení se písemného projevu v ruštině.
Osnova
 • Slovosled v ruštině. Porovnání s češtinou.
 • Zásady ruské interpunkce. Základní pravidla použití interpunkčních znamenék.
 • Interpunkce ve větách s volně připojenými přívlastky a přístavky.
 • Použítí spojek v podřadném souvětí (esli/li, čto/čtoby).
 • Interpunkce při citaci v ruštině. Pravidla použití interpunkčních znamenék.
 • Kombinace interpunkčních znamének ve větě.
Literatura
  doporučená literatura
 • Panjuševa, Je., Šalimova G. Sovremennyj russkij jazyk. Praktikum po sintaksisu. Drofa, Moskva: 2007. 223 s. ISBN 5-7107-6561-9.
 • Gribanskaja, Je. Sintaksis i punktuacija. Kontrolnyje i proveročnyje raboty po russkomu jazyku.Moskva: Vysšaja škola, 2007. 256 s. ISBN 5-377-00102-(978-5-377-00102-7)
 • ROZENTAL, D. E., I. B. GOLUB a M. A. TELENKOVA. Sovremennyj russkij jazyk. Moskva: AJRIS PRESS, 2010. ISBN 978-5-8112-4098-2. info
 • GLAZUNOVA, Ol‘ga Igorevna. Grammatika russkogo jazyka v upražnenijach i kommentarijach : morfologija. 3-e izd. Sankt-Peterburg: Zlatoust, 2005. 423 s. ISBN 5865472925. info
 • ŽAŽA, Stanislav. Sintaksis russkogo jazyka v sopostavlenii s češskim (spolu s H.Flídrovou). Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 163 s. ISBN 80-244-1104-0. info
 • ZOLOTOVA, Galina Aleksandrovna, Nadežda Konstantinovna ONIPENKO a Marina Jur‘jevna SIDOROVA. Kommunikativnaja grammatika russkogo jazyka. Moskva: Institut russkogo jazyka im. V.V. Vinogradova, 2004. 540 s. ISBN 5887440503. info
 • BARNET, Vladimír. Ruština pro pokročilé. 4., upr. vyd. Praha: Leda, 2003. 384 s. ISBN 8073350130. info
 • GOLUB, Irina Borisovna a Ditmar El'jaševič ROZENTAL'. Sbornik upraženij po russkoj orfografii i punktuacii. Moskva: Russkij jazyk, 1994. 192 s. ISBN 5200020778. info
Výukové metody
Teoretická příprava, plnění zadaných úkolů, čtení textů v ruštině.
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu:
1. plnění domácích úkolů;
2. odevzdání vypracovaných úkolů během semestru;
3. úspěšné zvládnutí písemného testu (75%).
Vyučovací jazyk
Ruština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: bezkontaktně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/RJ2MP_PGS2