RJ2MP_PJC1 Praktická jazyková cvičení 1

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Ruština na úrovni B2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení znalostí z morfologie, syntaxe a stylistiky ruštiny v porovnávacím rusko-českém plánu. Předmět je také zaměřen na rozšíření slovní zásoby v rámci probíraných okruhů a na procvičování překladu z ruštiny do češtiny a naopak.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
diskutovat na probraná konverzační témata;
vyjadřovat své myšlenky s použitím nového lexika v psaném a ústním projevu;
správně používat gramatické a stylistické prostředky;
konfrontovat gramatické a lexikální jevy ruštiny a češtiny;
správně překládat z ruštiny do češtiny v rámci probíraných okruhů.
Osnova
 • 1. Škola, školský systém v Česku a Rusku. Slovní zásoba na téma „Škola, studium“.
 • 2. Vysoké školství: struktura studia v Česku a Rusku. Ruská slovesa s odlišnou vazbou. Lexikálně-sémantická skupina "znanije - poznanije".
 • 3. Učitel, poslání učitele. Ruské sloveso "učiť" a jeho deriváty. Lexikálně-sémantická skupina "učitel - pedagog - vospitatel".
 • 4. Věda a výzkum. Význam vědy v současné době. Ruská slovesa zkoumat, objevit, zkonstruovat.
 • 5. Návštěva knihovny. Odborné studie a beletristická literatura v ruštině. Slovní obraty odborného funkčního stylu.
 • 6. Informační a komunikační technologie. Číselné výrazy. Vazba číslovek s podstatnými jmény.
 • 7. Umění v životě mladého člověka: současná světová a domácí hudební scéna. Ruské sloveso "slyšať" a jeho deriváty. Lexikálně-sémantická skupina "známý - proslulý".
 • 8. Umění v životě mladého člověka: film a divadlo. Vyjádření domněnky a nejistoty v ruštině.
 • 9. Kulturní akce: divadlo, muzeum, galerie. Ruské slovo "kartina" a jeho použití.
 • 10. Procházka městem. Banka, pošta. Ruské řadové a hromadné číslovky.
 • 11. Jdeme na návštěvu. Svátky, oslavy narozenin.
 • 12. Opakování.
Literatura
  doporučená literatura
 • JANEK, Adam a Julija MAMONOVA. Učebnice současné ruštiny : vhodné i pro samouky. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 410 s. ISBN 9788025128596. info
 • Velký slovník rusko-český a česko-ruský Veľký slovník rusko-slovenský a slovensko-ruský. [Brno]: Lingea, 2008. 1 CD-ROM. info
 • LASKAREVA, Je. P. Čistaja grammatika. Sankt-Peterburg: Zlatoust, 2006. 336 s. ISBN 5865473689. info
 • GLAZUNOVA, Ol‘ga Igorevna. Grammatika russkogo jazyka v upražnenijach i kommentarijach : morfologija. 3-e izd. Sankt-Peterburg: Zlatoust, 2005. 423 s. ISBN 5865472925. info
 • BARNET, Vladimír. Ruština pro pokročilé. 4., upr. vyd. Praha: Leda, 2003. 384 s. ISBN 8073350130. info
 • GLAZUNOVA, Ol‘ga Igorevna. Davajte govorit' po-russki : učebnoje posobije po russkomu jazyku dlja inostrancev. 3-e izd. ispr. Moskva: Russkij jazyk, 2000. 336 s. ISBN 5200028272. info
Výukové metody
Seminář, dialogy, besedy a diskuse na probíraná témata, domácí úkoly, skupinové projekty v rámci probíraných okruhů, čtení a poslech ruských textů.
Metody hodnocení
Zápočet se skládá ze dvou částí:
a) Písemná část (je potřeba dosáhnout alespoň 75%), po úspěšném zvládnutí písemné části se student může přihlásit na ústní část.
b) Ústní část: student volně konverzuje s vyučující na zadaná témata, odpovídá tzv. četbu (ruská kniha, příp. několik knih v rozsahu 350 s.) a poslech (ruský film). Student předloží slovníček, který bude obsahovat minimálně 50 nových slov.

Hodnotí se gramatická správnost, obsah a použitá slovní zásoba, správná výslovnost a použití správných intonačních konstrukcí.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Pro prezenční studium platí pravidelná docházka (povoleny jsou max. 2 absence).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/RJ2MP_PJC1