RJ2MP_PJC2 Praktická jazyková cvičení 2

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Ruština na úrovni B2-C1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojení si některých obtížných gramatických jevů v ruštině, prohloubení vědomostí ze stylistiky ruského jazyka, rozšíření slovní zásoby a rozvíjení komunikačních dovedností studentů. Pozornost je také věnována nácviku překladu z ruštiny do češtiny a naopak.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:
diskutovat na probraná témata;
vyjadřovat své názory s použitím nové slovní zásoby;
aplikovat gramatické a stylistické znalosti ruského jazyka v psaném i ústním projevu;
překládat z ruštiny do češtiny v rámci rozebíraných okruhů.
Osnova
 • 1. Výlet do Ruska. Slovesa pohybu.
 • 2. Regiony Ruska a Česka: známé a neznámé. Slovesa pohybu s předponami.
 • 3. Ruská a česká národní kuchyň. Gramatické tvary sloves есть, пить a jejich derivátů.
 • 4. V restauraci. Vyjádření modality v ruštině.
 • 5. Zdravý životní styl. Slovesné vazby odlišné od češtiny.
 • 6. Návštěva lékaře. Ruská slovesa "boleť - lečitsa - vyzdoroveť".
 • 7. Můj dům. Nepravidelné vidové dvojice ruských sloves.
 • 8. Domácí práce. Oprava bytu, stěhování.
 • 9. Sociální sféra. Nepravidelné tvary některých podstatných jmen.
 • 10. Poskytování služeb. Vyjádření času.
 • 11. Nakupování, výprodeje a slevy. Skloňování číslovek.
 • 12. Shrnutí a opakování probrané látky.
Literatura
  doporučená literatura
 • JANEK, Adam a Julija MAMONOVA. Učebnice současné ruštiny : vhodné i pro samouky. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 410 s. ISBN 9788025128596. info
 • LASKAREVA, Je. P. Čistaja grammatika. Sankt-Peterburg: Zlatoust, 2006. 336 s. ISBN 5865473689. info
 • GLAZUNOVA, Ol‘ga Igorevna. Grammatika russkogo jazyka v upražnenijach i kommentarijach : morfologija. 3-e izd. Sankt-Peterburg: Zlatoust, 2005. 423 s. ISBN 5865472925. info
 • BARNET, Vladimír. Ruština pro pokročilé. 4. upr. vyd. Voznice: Leda, 2003. 384 s. ISBN 8073350130. info
 • GLAZUNOVA, Ol‘ga Igorevna. Davajte govorit' po-russki : učebnoje posobije po russkomu jazyku dlja inostrancev. 3-e izd. ispr. Moskva: Russkij jazyk, 2000. 336 s. ISBN 5200028272. info
Výukové metody
Seminář, dialogy, besedy a diskuse na probíraná témata, domácí úkoly, skupinové projekty v rámci probíraných okruhů, čtení a poslech ruských textů.
Metody hodnocení
Zápočet se skládá ze dvou částí:
a) Písemný test (je potřeba dosáhnout alespoň 75%).
b) Ústní část: student volně konverzuje s vyučující na zadaná témata, stručně popisuje obsah přečtené knihy v ruštině (příp. několika knih v rozsahu 350 s.) a ruského filmu (příp. seriálu). Student předloží slovníček, který bude obsahovat minimálně 50 nových slov.

Hodnotí se gramatická správnost, obsah a použitá slovní zásoba, správná výslovnost a použití správných intonačních konstrukcí.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Pro prezenční studium platí pravidelná docházka (povoleny jsou max. 2 absence).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/RJ2MP_PJC2