RJ2MP_PJC4 Praktická jazyková cvičení 4

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Znalost ruského jazyka na úrovni C1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní důraz předmětu je kladen na zdokonalování ústního a písemného projevu studentů po stránce lexikální i gramatické s použitím dříve osvojené a nové slovní zásoby. Nedílnou součástí výuky je také konfrontace gramatických a stylistických jevů ruštiny a češtiny.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen
konverzovat na probraná témata;
vyjadřovat své názory s použitím nové slovní zásoby;
aplikovat gramatické a stylistické znalosti ruského jazyka v psaném i ústním projevu.
Osnova
 • 1. Rodina a mezilidské vztahy. Přechodníkové vazby, jejich předklad do češtiny.
 • 2. Mladé rodiny dnes. Slovesné předložkové vazby, rozdíly v použití oproti češtině.
 • 3. Práce v dnešní době. Trpný rod slovesa.
 • 4. Povolání. Trh práce. Trpný rod. Příčestí.
 • 5. Současná společnost a její problémy. Zkratky. Shoda s přídavným jménem a slovesem, překlad do češtiny.
 • 6. Shrnutí a opakování gramatické látky.
Literatura
  povinná literatura
 • JANEK, Adam a Julija MAMONOVA. Učebnice současné ruštiny : vhodné i pro samouky. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 410 s. ISBN 9788025128596. info
 • BARNET, Vladimír, Zina KLIKAROVÁ, Nina TURKOVÁ, Jana VACKOVÁ a Galina Aleksandrovna ZOLOTOVA. Ruština pro pokročilé. 2., upravené vydání. Voznice: Leda, 2007. 384 stran. ISBN 9788073351045. info
  doporučená literatura
 • STAROVOJTOVA, I. A. Russkaja leksika v zadanijach i krossvordach : učebnoje posobije dlja izučajuščich russkij jazyk kak vtoroj. Sankt-Peterburg: Zlatoust, 2008. 83 s. ISBN 9785865474265. info
 • KAGUŠEVA, Maria a Julija MAMONOVA. Cvičebnice ruštiny : gramatika, konverzace, slovní zásoba. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007. 214 s. ISBN 9788025118351. info
 • GLAZUNOVA, Ol‘ga Igorevna. Grammatika russkogo jazyka v upražnenijach i kommentarijach : morfologija. 3-e izd. Sankt-Peterburg: Zlatoust, 2005. 423 s. ISBN 5865472925. info
 • GLAZUNOVA, Ol'ga Igorevna. Davajte govorit' po-russki :učebnoje posobije po russkomu jazyku dlja inostrancev. 3-e izd. ispr. Moskva: Russkij jazyk, 2000. 336 s. ISBN 5-200-02827-2. info
Výukové metody
Seminář. Diskuse, prezentace, individuální práce a skupinová práce v rámci probíraných okruhů.
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu:
1. pravidelná aktivní účast na seminářích;
2. průběžné plnění zadávaných úkolů.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1441/jaro2016/R2MP_PJC4/index.qwarp
Pro prezenční studium platí pravidelná docházka (povolena je jedna absence).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k periodicitě výuky: pouze pro opakující studenty.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/RJ2MP_PJC4