RJ2MP_RLS1 Seminář z ruské literatury 1

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 70 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/70, pouze zareg.: 0/70, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/70
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu by měl student znát základní literární proudy, směry a osobnostmi 20.-21. století; měl by být schopen samostatné interpretace uměleckého textu.
Osnova
 • Na seminářích studenti průběžně přednášejí a diskutují své rozbory a interpretace literárních děl. Při přípravě a vypracovávání prezentací-vystoupení je kladen důraz na komplexní analýzu myšlenkové i morfologické stránky textu, na využití primární i sekundární literatury a na schopnost utvářet vlastní kritický názor. Průběžně probíhá kontrola četby původních ruských textů dle seznamu povinné četby.
Literatura
  povinná literatura
 • HRALA, Milan. Ruská moderní literatura 1890-2000. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007. 767 s. ISBN 9788024612010. info
  doporučená literatura
 • GLANC, Tomáš. Souostroví Rusko : ikony postsovětské kultury. Vyd. 1. Praha: Revolver Revue, 2011. 353 s. ISBN 9788087037409. info
 • RYČLOVÁ, Ivana. Ruské dilema : společenské zlo v kontextu osudů tvůrčích osobností Ruska. 1. vydání. Brno: CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2006. 221 stran. ISBN 8073250632. info
  neurčeno
 • RYČLOVÁ, Ivana. Mezi kladivem a kovadlinou : dvacáté století v osudech literárních osobností Ruska. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. 201 s. ISBN 9788073252953. info
 • SOVÁKOVÁ, Jana a Miroslav ZAHRÁDKA. Literaturnyje tečenija i ličnosti russkoj literatury XX veka. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2000. 73 s. ISBN 80-7082-589-8. info
 • DOHNAL, Josef, Ivo POSPÍŠIL a Galina Pavlovna BINOVÁ. Panoráma ruské literatury. In Panoráma ruské literatury. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1995. 415 s. ISBN 80-85834-04-9. info
 • ZAHRÁDKA, M., Miloslav MIKULÁŠEK a Dušan ŽVÁČEK. Současná sovětská literatura : próza, poezie, drama. 1. vyd. Praha: Lidové nakladatelství, 1984. 193 s. info
Výukové metody
prezentace, diskuse, četba povinné literatury, samostudium
Metody hodnocení
Ústní zápočet
Vyučovací jazyk
Ruština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/RJ2MP_RLS1