RJ2MP_SYS1 Seminář ze syntaxe 1

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Znalost ruštiny na úrovni B2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení a procvičení získaných vědomostí a dovedností v předmětu syntax 1; zdokonalení jazykové kompetence studentů. Kromě toho pozornost bude věnována komparativním aspektům ruského a českého jazyka ze syntaktického hlediska.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen interpretovat syntaktické jevy současné ruštiny; porovnat skladbu jednoduché věty v ruštině a češtině; použít získané informace k správnému tvoření a překladu ruských vět.
Osnova
 • 1.Syntaktické jednotky a jejich identifikace.
 • 2.Určování syntaktických vztahů v ruském textu.
 • 3.Klasifikace jednoduché věty.
 • 4.Analýza větného základů. Porovnání s češtinou.
 • 5.Způsoby vyjádření podmětu a přísudku. Typy přísudků.
 • 6.Určování předmětu, přívlastku, přístavku a doplňku.
 • 7.Příslovečné určení. Způsoby vyjádření příslovečného určení v ruštině.
 • 8.Rozbor věty dvojčlenné a jednočlenné.
 • 9.Jednočlenné věty: s určitým podmětem, s neurčitým podmětem, se všeobecným podmětem.
 • 10.Jednočlenné věty: bezpodmětné. Věty nominativní. Věty neúplné.
 • 11.Rozbor vět s několikanásobnými větnými členy.
 • 12.Analýza vět s volně připojenými větnými členy, polovětnými konstrukcemi a vsuvkami.
Literatura
  doporučená literatura
 • Gribanskaja, Je. Sintaksis i punktuacija. Kontrolnyje i proveročnyje raboty po russkomu jazyku.Moskva: Vysšaja škola, 2007. 256 s. ISBN 5-377-00102-(978-5-377-00102-7)
 • ROZENTAL', Ditmar El'jaševič, Irina Borisovna GOLUB a Margarita Aleksejevna TELENKOVA. Sovremennyj russkij jazyk. 8-e izd. Moskva: Ajris-press, 2006. 443 s. ISBN 5811218524. info
 • ZOLOTOVA, Galina Aleksandrovna, Nadežda Konstantinovna ONIPENKO a Marina Jur‘jevna SIDOROVA. Kommunikativnaja grammatika russkogo jazyka. Moskva: Institut russkogo jazyka im. V.V. Vinogradova, 2004. 540 s. ISBN 5887440503. info
 • VALGINA, Nina Sergejevna. Aktivnyje processy v sovremennom russkom jazyke. Moskva: Logos, 2003. 302 s. ISBN 5940100929. info
 • Russkij jazyk : enciklopedija. Edited by Jurij Nikolajevič Karaulov. Moskva: Bol'šaja rossijskaja enciklopedija, 2003. 703 s. ISBN 5710774308. info
 • Sovremennyj russkij jazyk :fonetika, leksikologija, slovoobrazovanije, morfologija, sintaksis. Edited by Lev Aleksejevič Novikov. 2. izd., ispravlennoje i dop. Sankt-Peterburg: Lan', 1999. 854 s. ISBN 5-8114-0128-0. info
 • MRÁZEK, Roman. Sravnitel'nyj sintaksis slavjanskich literaturnych jazykov : ischodnyje struktury prostogo predloženija. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1990. 149 s. ISBN 8021002042. info
Výukové metody
Teoretická příprava, syntaktická cvičení, překlady z češtiny do ruštiny, skupinová práce.
Metody hodnocení
Podmínky pro udělení zápočtu:
1) plnění domácích úkolů;
2) zvládnutí závěrečné písemné práce.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Studijní opory v IS
Dril "Syntaktická terminologie"
https://is.muni.cz/auth/dril/index?akce=subscription;oblast_id=181;ucebnice_id=28162
Odpovědník „Osložnennyje predloženija“
http://is.muni.cz/el/1441/podzim2015/R2MK_SYP1/odp/Osloznennyje_predlozenija.qref
Odpovědník „Rabota s textom“
http://is.muni.cz/el/1441/podzim2015/R2MK_SYP1/odp/Rabota_s_textom.qref
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/RJ2MP_SYS1