SC4MK_SOC2 Sociologie výchovy

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/1.2. 14 hodin. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět je primárně určen studentům následného magisterského oboru Sociální pedagogika v kombinované formě. Individuální studium povinné literatury. - Základní orientace v elektronických dokumentech. - Písemné zpracování vybraného sociologického problému.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Course is prepared for students passing in bachalor level subject sociology I. Structure: Subjes of sociology Sociological research Culture Socialization and education Mass sulture Social pathology
Výstupy z učení
- seznámit se základní terminologií - pochopit základními přítupy - aplikovat znalosti na děje v reálném životě a analzovat je
Osnova
  • Sociologický výzkum Společnbost - postindustrální, postmoderní Socializace Masová kultura Sociální struktura Sociální patologie Globalizace Ekologické problémy soudobého světa Po absolvování předmětu by studenti měli lépe chápat jemné předivo sociálních kulturních a ekologických problémů soudobého světa.
Literatura
  • KELLER, Jan. Úvod do sociologie. In Úvod do sociologie. Praha: SLON, 1995. ISBN 80-85850-06-0. info
  • SEKOT, Aleš. Sociologie v kostce (třetí vydání). III. Brno: Paido, 2006. 260 s. Pedagogická literatura. ISBN 80-7315-126-X. info
Výukové metody
Přednáška, dikuze s podněty k samostudiu a individuální přípravě ke zkoušce a splnění semestrárního úkolu.
Metody hodnocení
lectures The course is finished by: exam. Credit requirements: past exam.
Informace učitele
E-learningová podpora výuky na: http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=863
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/SC4MK_SOC2