SC4MK_TVMV Teorie multikulturní výchovy

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/1.2. 14 hodin. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
! NOWANY ( SC4MK_KAZS Kazuistický seminář )
Předmět se nevyučuje, slouží k dostudování.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět oblastem multikulturní výchovy. Na základě nabytých znalostí bude schopen interpretovat jednotlivá témata a aplikovat je do jednotlivých aktivit MV. Na konci tohoto kurzu bude student schopen aplikovat metodologii do oblasti sociální pedagogiky Bude schopen tvůrčí práce v oblasti projektování a výzkumu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět oblastem multikulturní výchovy. Na základě nabytých znalostí bude schopen interpretovat jednotlivá témata a aplikovat je do jednotlivých aktivit MV. Na konci tohoto kurzu bude student schopen aplikovat metodologii do oblasti sociální pedagogiky Bude schopen tvůrčí práce v oblasti projektování a výzkumu.
Osnova
 • Multikulturní výchova – význam a poslání v kontextu doby Interkulturalismus jako výzva do budoucnosti Migrace a národnostní menšiny u nás, možnosti multikulturní výchovy. Romská otázka, postavení Romů v naší společnosti, romský národ a jeho sociální situace v prostředí majority, projekty zaměřené na integraci romského národa Antisemitismus jako nehasnoucí zášť vůči židovskému obyvatelstvu, historie, současnost, budoucnost….téma antisemitismu a dramatická výchova Diskriminace některých skupin ve společnosti (homosexuální menšiny, diskriminace žen, projevy netolerance vůči handicapovaným občanům, extrémismus), multikulturní aktivity Náboženství – hledání společného, empatie a tolerance, diskuse Mezinárodní právo, Deklarace lidských práv atd., základní povědomí o lidských právech - samostudium Výchova k toleranci a proti rasismu jako nezbytná součást pomáhajících profesí Prezentace témat - týmová práce studentů
Literatura
 • SEKOT, Aleš. Romové: není na čem stavět? Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 43, 2010/03, s. 3-13. ISSN 1211-3387. info
 • KALEJA, Martin. Romové po roce 1945: Přednáška prof. PhDr. Niny Pavelčíkové, CSc. v rámci projektu Aven vakeras pal o Roma - Mluvme o Romech. 2009. info
 • GULOVÁ, Lenka. Antisemitismus dnes? Proč? In Gulová, L. et al. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. In Gulová, L. et al. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 5 s. 1.vydání. ISBN 978-80-210-4724-2. info
 • GULOVÁ, Lenka. Budeme někdy hovořit o migraci jako o jevu z minulosti? In Gulová, L. et al. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. In Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 7 s. 1.vydání. ISBN 978-80-210-4724-2. info
 • GULOVÁ, Lenka. Co nám přináší multikulturní výchova? In Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 212 s. 1. vydání. ISBN 978-80-210-4724-2. info
 • GULOVÁ, Lenka. Multikulturní výchova jako specializace ve vzdělávání pedagogů? In Gulová, L. et al. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. In Gulová, L. et al. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 212 s. 1. vydání. ISBN 978-80-210-4724-2. info
 • GULOVÁ, Lenka. Multikulturní výchova v prostředí Katedry sociální pedagogiky PdF MU. In Klapko et al. Sympózium sociální pedagogiky na PdF MU. In In Klapko et al. Sympózium sociální pedagogiky na PdF MU. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 6 s. ISBN 978-80-210-4676-4. info
 • GULOVÁ, Lenka. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 212 stran. ISBN 9788021047242. info
 • GULOVÁ, Lenka. Ženy a muži - jsou si skutečně rovni? In Gulová, L. et al. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. In Gulová, L. et al. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 7 s. 1.vydání. ISBN 978-80-210-4724-2. info
 • GULOVÁ, Lenka a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Multikulturní výchova pro KS - magisterské. In E-learningová podpora výuky. 2007. vyd. Brno: PdF MU, 2007. info
 • PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova : příručka (nejen) pro učitele. Vydání 1. Praha: Triton, 2006. 263 stran. ISBN 8072548662. info
 • GULOVÁ, Lenka, Ema ŠTĚPAŘOVÁ a Tomáš DVOŘÁČEK. Multikulturní výchova pro kombinované studium. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2005. E-learningová podpora výuky. info
 • GULOVÁ, Lenka a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Multikulturní výchova pro studenty prezenčního studia, bc. Brno: PdF MU, 2005. info
 • JEMELKA, Petr. Filosofie a multikulturní výchova. In GULOVÁ, Lenka a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Multikulturní výchova v teorii a praxi. 1. vyd. Brno: PdF MU Brno, 2004. s. 61-63. ISBN 80-86633-14-4. info
 • SEKOT, Aleš. Multikulturní výchova - nedílná součást studia sociální pedagogiky. In Sborník příspěvků absolventů, studentů a učitelů oboru sociální pedagogika. 1. vyd. Brno: IMS, 2004. s. 77-86. ISBN 80-9029836-4-6. info
 • GULOVÁ, Lenka a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Multikulturní výchova v teorii a praxi. 1. vyd. Brno: MSD, 2004. 232 s. MSD. ISBN 80-86633-14-4. info
 • Multikulturní výchova v teorii a praxi. Edited by Lenka Gulová - Ema Štěpařová. Brno: Kabinet multikulturní výchovy při Pedagogické fakultě MU v Brně :, 2004. 231 s. ISBN 80-86633-14-4. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Romové v české společnosti. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 223 s. ISBN 8071787418. info
 • BALVÍN, Jaroslav. Romové a majorita :k výchově zdravých vztahů mezi lidmi : sborník ze 7. setkání Hnutí R ve Speciálních školách pro mentálně postižené v Kladně 13.-14. prosince 1996. Ústí nad Labem: Hnutí R, 1997. 139 s. ISBN 80-902149-7-5. info
 • NEČAS, Ctibor. Romové v České republice včera a dnes. 3. dopl. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1995. 97 s. ISBN 8070675594. info
 • NEČAS, Ctibor. Českoslovenští Romové v letech 1938-1945. Brno: Masarykova univerzita, 1994. ISBN 80-260-945-4. info
Výukové metody
teoretická příprava, diskuse o tématech multikulturní výchovy, prezentace studentů
Metody hodnocení
Studium problematiky MV, príprava a prezentace vybraného tématu z oblasti MV v teoretickém pojetí, prezentace v týmu (prípravu odevzat v písemné forme). Vzhledem k písemnému zakoncení predmetu precíst alespon jedno dílo zamerené na otázky MV
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=867
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je součástí profilace Multikulturní výchova.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SC4MK_TVMV