SP4BK_CJAJ Angličtina pro speciální pedagogy

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/1.3. 15. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Radka Mlýnková (přednášející)
Mgr. Jana Kollárová (přednášející)
Mgr. Daniela Dvořáková (přednášející)
Mgr. Marcela Sekanina Vavřinová (přednášející)
Mgr. Dita Trčková, Ph.D. (cvičící)
Belinda Rachael Allan, M.Ed. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Eva Barnová (cvičící)
Mgr. Gabriela Hublová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Radka Mlýnková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SP4BK_CJAJ/T01: St 20. 2. až Ne 2. 6. každou sudou středu 13:30–15:00 KOM 114, E. Barnová, Nepřihlašuje se. Určeno pro studenty se zdravotním postižením.
SP4BK_CJAJ/01: Pá 8. 3. 16:00–18:50 učebna 51, Pá 15. 3. 16:00–18:50 učebna 51, Pá 29. 3. 16:00–18:50 učebna 51, Pá 26. 4. 16:00–18:50 učebna 51, Pá 3. 5. 16:00–18:50 učebna 51, D. Trčková
SP4BK_CJAJ/02: Pá 8. 3. 16:00–18:50 učebna 55, Pá 15. 3. 16:00–18:50 učebna 55, Pá 29. 3. 16:00–18:50 učebna 55, Pá 26. 4. 16:00–18:50 učebna 55, Pá 3. 5. 16:00–18:50 učebna 59, J. Kollárová
SP4BK_CJAJ/03: Pá 8. 3. 16:00–18:50 učebna 52, Pá 15. 3. 16:00–18:50 učebna 52, Pá 29. 3. 16:00–18:50 učebna 52, Pá 26. 4. 16:00–18:50 učebna 52, Pá 3. 5. 16:00–18:50 učebna 52, R. Mlýnková
SP4BK_CJAJ/04: Pá 8. 3. 16:00–18:50 učebna 56, Pá 15. 3. 16:00–18:50 učebna 53, Pá 29. 3. 16:00–18:50 učebna 53, Pá 26. 4. 16:00–18:50 učebna 53, Pá 3. 5. 16:00–18:50 učebna 53, D. Dvořáková
SP4BK_CJAJ/05: Pá 8. 3. 16:00–18:50 učebna 54, Pá 15. 3. 16:00–18:50 učebna 54, Pá 29. 3. 16:00–18:50 učebna 54, Pá 26. 4. 16:00–18:50 učebna 54, Pá 3. 5. 16:00–18:50 učebna 54, B. Allan
Předpoklady
CJV_AJA2k Vstupní test A2 - AJ || CJV_AJA2 Entrance test A2
Students enrolling on the course are expected to be at least on A2+ level of English or higher (according to the Common European Framework of Reference for Languages).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu CJV_AJA2k (obvykle v lednu). Počet míst v kurzu je limitován kapacitou pracoviště. Výuka probíhá v angličtině a kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B1.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of the course English for Special Educators is to develop and consolidate students' language skills and help them to achieve B1 level in all language skills(listening, reading, speaking, writing). This course is focused mainly on developing specialist vocabulary connected to the field of study, i.e. Special Needs Education. Students will also revise grammar on B1 level. Furthermore, students will develop some academic skills in English (specialist oral presentation, giving and supporting arguments, discussion, etc).
Výstupy z učení
By the end of the course, the students will be able to: understand spoken as well as written LSP language at B1 level of the CEFR; successfully participate in a spoken interaction dealing with relevant LSP issues; show a good command of selected grammar structures and specialist vocabulary at B1 level of the CEFR; introduce themselves/their field of study/professional goals
Osnova
 • SP4BK_CJAJ English for Special Educators
 • Topics: Education, Current problems in schools, Introduction to Special Needs Terminology , Visual Impairment, Hearing Impairment, Intellectual Impairment, Speech Impairment, Physical Impairment, Specific Learning Difficulties
 • Grammar(self-study): Present simple x continuous,Past simple x continuous, Present perfect, Expressing future, Word order, Comparative, Superlative, Adjectives ending with -ed, –ing, Adjectives x Adverbs, Modal verbs, Conditional clauses, Simple passive, Countable x uncountable nouns, Relative pronouns/clauses, Phrasal verbs, Verbs – gerund x infinitive, Prepositions, Prepositional phrases (adjectives, verbs).
Literatura
  povinná literatura
 • E-learning resources in IS.MUNI.CZ -Studijní materiály předmětu SP4BK_CJAJ - Učební materiály
  neurčeno
 • MURPHY, Raymond. Essential grammar in use : a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 300 stran. ISBN 0521559286. info
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. x, 379. ISBN 0521537622. info
 • BEAUMONT, Digby a Colin GRANGER. The Heinemann English grammar. Edited by Ken Singleton. Oxford: Heinemann, 1998. vi, 352. ISBN 0435292196. info
 • Hashemi, Louise. Cambridge Practice Tests for PET 1. Cambridge University Press,
 • Cambridge preliminary English Test 1 - 5. Cambridge University Press.
 • McCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Academic vocabulary in use. 1. vyd.: Cambridge. CUP, 2008. ISBN 9780521689397.
Výukové metody
5 consultations during the semester, activities and tasks developing students' language skills and competencies, class and group discussions, vocabulary practice, mind mapping, opinion and information sharing, giving arguments,etc.
Metody hodnocení
Credit requirements: 1) Active participation in the consultations (1 absence is admitted), 2) Careful preparation for each consultation (preparing tasks in Home-preparation handouts for each consultation), 3) Final Exam – written + oral part. It is necessary to pass each part of the final exam for at least 65%. The student who has not completed all requirements during the semester cannot take the final exam.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Základní studijní materiály a sylabus předmětu dostupné v IS - Studijní materiály předmětu. Dopustí-li se student při skládání závěrečného testu nemorálního jednání jako je používání různých nepovolených pomůcek, opisování, vynášení/pořizování kopií zadání testů anebo jednání narušujícího průběh testu, vyučující může takového studenta vykázat z učebny a hodnotit "F".
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Jazykový kurz není určen pro začátečníky.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět bude zapsán po udělení zápočtu za Vstupní test CJV_AJA2k, který si student zapíše v podzimním semestru, test na úrovni A2 složí v lednu, a poté absolvuje předmět SP4BK_CJAJ v jarním semestru. Počet míst v kurzu je limitován kapacitou pracoviště.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/SP4BK_CJAJ