SP4BK_CJNJ Němčina pro speciální pedagogy

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/1.3. 15 hodin/semestr. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Radim Herout (přednášející)
Mgr. Daniela Dvořáková (pomocník)
Mgr. Gabriela Hublová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Radim Herout
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SP4BK_CJNJ/OS01: Pá 8. 3. 16:00–18:50 učebna 60, Pá 15. 3. 16:00–18:50 učebna 60, Pá 29. 3. 16:00–18:50 učebna 60, Pá 26. 4. 16:00–18:50 učebna 60, R. Herout
Předpoklady
CJV_NJA2k Vstupní test A2 - NJ || CJV_NJA2 Vstupní test A2 - NJ
Deutschkurs auf dem Sprachniveau A2 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens. Die Voraussetung zur Teilnahme ist mindestens das abgeschlossene Niveau A1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět si zapíší pouze studenti, kteří úspěšně absolvovali vstupní test na úrovni A2 (ERR).
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Deutschkurs auf dem Niveau A2 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens. Das Ziel des Unterrichts ist der Erwerb der ausgewählten Deutschkentnisse auf dem Niveau A2,die Arbeit mit Lese- und Hörtexten, die relevant für das Studienfach sind.
Osnova
  • Themen: 1. Körperbehinderung 2. Geistige Behinderung 3. Autismus und Downsyndrom 4. Sprach-/Sprechstörungen
Literatura
    doporučená literatura
  • TECHMER, Marion et al. Wortschatz & Grammtik B1. Ismaning: Hueber Verlag, 224 s. ISBN 978-3-19-417493-1
  • ANNELI, Billina. Lesen & Schreiben B1. Ismaning: Hueber Verlag, 112 s. ISBN 978-3-19-547493-1
    neurčeno
  • HABERSACK CH., a PUDE, A. Menschen. Deutsch als Fremdsprache. Ismaning Deutschland: Hueber Verlag, 2013. 99 s. ISBN 978-3-19-301902-8. info
Výukové metody
Seminare Praktische Übungen - Sprachkurs: kommunikative Aktivitäten, Sprachübungen, schriftliche Aufgaben, Präsentationen, Feedback.
Metody hodnocení
Die Voraussetzung zum Abschluss des Kurses ist aktive Teilnahme am Unterricht. Der Kurs wird mit einer Prüfung abgeschlossen: 1. Schriftlicher Test (65%): Hörverstehen, Leseverstehen, Lexik und Grammatik, Schreiben 2. Mündliche Prüfung: kurze Vorstellung des Studiums, Präsentation eines Themas aus der Studienrichtung
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Pro úspěšné ukončení předmětu jsou předepsány v semestru průběžné kontroly. Jazykový kurz není určen pro začátečníky. Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B1.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět bude zapsán po udělení zápočtu za Vstupní test CJV_NJA2k, který si student zapíše v podzimním semestru, test na úrovni A2 složí v lednu a předmět absolvují v jarním semestru. Počet míst v kurzu je limitován kapacitou pracoviště.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/SP4BK_CJNJ