SP4BK_OFTA Oftalmologie

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/.7. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Znalosti biologie člověka na úrovni gymnásia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s odborným pojmoslovím oboru, s podrobnou anatomií a fyziologií lidského zrakového orgánu. Dále budou posluchači seznámeni s nejdůležitějšími chorobnými stavy, týkajícími se zraku, s jejich etiologií, patofysiologií, symptomy, terapií a prevencí. Kurz klade důraz na rozbor dopadu očních patologií na funkční vidění. Kurz klade významný důraz na vyšetřovací techniky funkčního vidění a seznámení s rehabilitací zrakových funkcí s důrazem na zrakovou ostrost a binokulární vidění.
Výstupy z učení
Student bude schopen vysvětlit dopadu očních patologií na funkční vidění. Student bude schopen pospat vyšetřovací techniky funkčního vidění a rehabilitaci zrakových funkcí s důrazem na zrakovou ostrost a binokulární vidění.
Osnova
 • Výskyt a rozšíření onemocnění zraku na Světě, podrobný rozbor problémů v Evropských zemích, hlavní příčiny ztráty zraku, dělení zrakového postižení dle WHO.
 •  Anatomie oka (uložení bulbu, stavba bulbu, důraz na lomivá prostředí, zásobení a inervaci bulbu), přídatné orgány oka (adnexa).
 •  Stavba nervové části bulbu, zrakové dráhy a zrakových center, správná funkce, patologie.
 •  Vývoj oka a vznik vrozených vývojových vad.
 •  Vývoj zrakových funkcí, identifikace problémů při předčasném narození.
 •  Vizus a jeho vyšetření, refrakční vady – jejich projevy, způsob vyšetření a korekce.
 •  Akomodace a její poruchy, Presbyopie a její možnosti korekce, způsob vyšetření.
 •  Základy geometrické optiky oka.
 •  Zorné pole ajeho vyšetření, nejčastější výpadky zorného pole, problémy sfunkčním viděním, možnosti rehabilitace.
 •  Adaptace na světlo a tmu, jejich poruchy, vyšetření a rehabilitace.
 •  Barevné vidění a jeho poruchy, vyšetření barvocitu a možnosti rehabilitace, význam barevných filtrů.
 •  Elektrofysiologie oka a její využití – speciální vyšetřovací metody.
 •  Binokulární vidění - Poruchy okohybného aparátu - vyšetřování a rehabilitace.
 •  Onemocnění sítnice – druhy, příčiny, terapie, léčba, možnosti vyšetření a rehabilitace.
 •  Katarakta - druhy, příčiny, terapie, léčba, možnosti rehabilitace.
 •  Glaukom - druhy, příčiny, terapie, léčba, možnosti vyšetření.
 •  Celková a onkologická onemocnění mající vliv na funkční vidění, možnosti rehabilitace.
Literatura
  povinná literatura
 • BENEŠ, Pavel a Martin VRUBEL. Oftalmologie pro speciální pedagogy. 1. vyd. Brno: Paido, 2017. 92 s. ISBN 978-80-7315-264-2. info
  doporučená literatura
 • VRUBEL, Martin. Facilitátory a bariéry školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 186 s. ISBN 978-80-210-8022-5. info
 • HYCL, Josef a Lucie TRYBUČKOVÁ. Atlas oftalmologie. 2. vyd. Praha: Triton, 2008. 239 s. ISBN 9788073871604. info
  neurčeno
 • ROZSÍVAL, Pavel. Oční lékařství. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2006. 373 s. ISBN 8024612135. info
Výukové metody
výkladem obtížných partií látky, teoretická příprava; doporučené literatury. Průběžné zkoušení.
Metody hodnocení
Průběžný test (10 bodů), Písemná závěrečná zkouška nebo ústní zkouška (40 bodů). Ke zvládnutí předmětu je nezbytné dosáhnout 70% celkového bodového zisku. Aktivní přístup k výuce.
Informace učitele
Využívejte konzultačních hodin. Publikace jsou dostupné prodejně na FSS MU (Joštova 10) a v Univerzitním kampusu Bohunice.
Literatura k dispozici v knihovně Pedagogické fakulty, Knihovně univerzitního kampusu Bohunice etc. - see www.aleph.muni.cz, Moravské zemské knihovně atd.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SP4BK_OFTA