SP4BK_SPDG Speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0/1.3. 16 hodin. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Jana Magerová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
So 13. 10. 8:00–15:50 učebna 30, Pá 14. 12. 8:00–15:50 učebna 30
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle předmětu: pojetí speciálně pedagogické diagnostiky, její význam, členění podle věkových kategorií, zvláštnosti podle druhu postižení, průběh, podmínky, výsledky a využití pro praxi, požadavky na vlastnosti diagnostických metod, oblasti speciálně pedagogické diagnostiky podle zaměření, diagnostické situace.
Výstupy z učení
Student po absolvování kurzu rozumí diagnostickým metodám, zná jejich konstrukci a metodologii v oblasti speciální pedagogiky.
Osnova
  • 1. Pojetí,předmět a vymezení diagnostiky ve speciální pedagogice 2. Základní kategorie diagnostických přístupů ve speciální pedagogice 3. Úkoly speciálně pedagogické diagnostiky v období kojeneckého a batolecího věku 4. Diagnostika v období předškolního věku 5. Diagnostika zralosti a připravenosti pro zahájení povinné školní docházky 6. Úkoly spec. ped. diagnostiky v období školního věku 7. Diagnostika rodinného prostředí 8. Diagnostika profesionální orientace 9. Hlavní úkoly spec. ped. diagnostiky v období dospělosti 10. Spec. ped. diagnostika v období stáří 11. Klasifikace diagnostických metod 12. Charakteristika klinických metod 13.Přehled oibecných a speciálních metod z hlediska spec. ped.diagnostiky 14. Hlavní oblasti diagnostiky ve spec. pedagogice 15. Diagnostika vybrtaných druhů postižení v období dětství 16. Specifika procesu diagnostiky v dětském věku
Literatura
    doporučená literatura
  • PŘINOSILOVÁ, Dagmar. Diagnostika ve speciální pedagogice : texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. 178 s. ISBN 9788073151423. info
  • MONATOVÁ, Lili. Speciálně pedagogická diagnostika z hlediska vývoje dětí. Brno: Paido, 2000. 92 s. ISBN 8085931869. info
  • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Pedagogicko- psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Tišnov.: SURSUM, 2006. 300 s. 4313/Pd-9/06-17/99. ISBN 80-210-3977-9. info
  • SVOBODA, Mojmír, Dana KREJČÍŘOVÁ a Marie VÁGNEROVÁ. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. 2. vyd. Praha: Portál, 2009. 792 s. Studium. ISBN 978-80-7367-566-0. info
  • SVOBODA, Mojmír, Pavel HUMPOLÍČEK a Václav ŠNOREK. Psychodiagnostika dospělých. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 487 s. ISBN 978-80-262-0363-6. URL info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Písemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/SP4BK_SPDG