SP4BK_ZSP6 Základy speciální pedagogiky Etopedie

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/.7. 8 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Jiří Martinec, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Michaela Šedá, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
nejsou
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s konceptem inkluzivních přístupů k edukaci jedinců v riziku poruch chování a s poruchami chování. Studenti by měli být schopni analyzovat dopad nálepkování do přístupů dětí v riziku a s poruchami chování ke vzdělávání. Studenti se seznámí se základní klasifikací poruch chování.
Výstupy z učení
Student se bude orientovat v konceptu poruch chování speciální pedagogiky. Bude umět přistupovat k této problematice z perspektivy dynamiky vývoje poruchy chování a 3P přístupů.
Osnova
 • klasifikace poruch chování
 • definice poruch chování
 • přístup ke vzdělání
 • výchovně vzělávací proces
 • nálepkování
 • prevence, intervence, rehabilitace
 • integrace, inkluze, segregace
Literatura
  povinná literatura
 • VOJTOVÁ, Věra. Kapitoly z etopedie. 2., přeprac. a rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 136 s. ISBN 9788021045736. info
Výukové metody
Seminář.
Metody hodnocení
Písemný test, esej.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/SP4BK_ZSP6