SP4MP_1AB2 Angličtina pro speciální pedagogy - C

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Gabriela Hublová, Ph.D. (přednášející)
Belinda Rachael Allan, M.Ed. (cvičící)
Mgr. Daniela Dvořáková (pomocník)
Mgr. Jana Kollárová (cvičící)
Mgr. et Mgr. Hana Mihai (cvičící)
Mgr. Markéta Oplatková Plocková (cvičící)
Mgr. Eva Tomaštíková (cvičící)
Garance
Mgr. Gabriela Hublová, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SP4MP_1AB2/01: Po 8:00–9:50 učebna 59, G. Hublová
SP4MP_1AB2/02: Po 12:00–13:50 učebna 59, G. Hublová
SP4MP_1AB2/03: Po 16:00–17:50 učebna 63, B. Allan
Předpoklady
Předpokladem pro zapsání tohoto předmětu na úrovni B2 CEFR je znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B1. B1 level knowledge of English is required. The B1 student understands the main points of clear standard input on familiar matters, can enter unprepared into conversation about familiar topics and connect ideas in a simple way, can provide information, take messages, give simple instructions and deal with less routine problems, e.g. complaints. He or she can also describe events, experiences, hopes and ambitions; give reasons, explanations of plans and opinions.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Level B2 English course for students with entrance knowledge at B1 level of the CEFR.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The course mission is to develop students' receptive (reading, listening) and productive (speaking, writing) language skills and to enhance their grammar and vocabulary knowledge at level B2 by means of academic topics/issues related to the sphere of special needs education. After completing the course, students can use selected SNE terminology with natural and sophisticated control, show a good command of selected grammar structures, understand both written and spoken academic texts at level B1+/B2, can produce a formal written argument, and can give an oral presentation on a particular SNE issue.
Výstupy z učení
By the end of the course, the student will be able to: understand spoken LSP texts at B1+ level of the CEFR; understand written LSP texts at B1+ level of the CEFR; produce a short argumentative essay on a topic related to SNE; successfully participate in a spoken interaction dealing with SNE issues at B1+ level of the CEFR; give an oral presentation on a SNE issue; use selected specialist terminology with natural and sophisticated control; show a good command of selected grammar structures at B1+ to B2 level of the CEFR.
Osnova
 • Course introduction. Subject-specific topics: 1) Key SNE terminology. Inoffensiveness in SNE. 2) Visual impairment. 3) Hearing Impairment. 4) Educating students with sensory impairments.Special schooling and inclusion. 5) Speech disorders. Language disorders. Speech and language therapy. 6) Physical impairment. Occupational therapy. Physiotherapy. Academic skills: Academic writing - argument essay. Academic speaking - oral presentation. Giving peer feedback. General vocabulary and grammar: Present simple X continuous; past simple X continuous; referring to future in English; word formation, abstract vocabulary; present perfect tenses; passive forms; selected B2 structures; modals.
Literatura
  povinná literatura
 • In-class materials designed for teaching LSP.
  doporučená literatura
 • GILL, Nora, Jiří VACEK, Ruth COUFALOVÁ, Olga INGROVÁ a Jana KOLLÁROVÁ. Communicative ESP Practice for Pre-Service Teachers. 1. vyd. Olomouc: Palacký University, Olomouc, Czech Republic, 2003. 109 s. English Texts. ISBN 80-244-0652-7. info
 • SEAL, Bernard. Academic encounters : reading, study skills, and writing : content focus, human behavior. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. xx, 220. ISBN 0521476585. info
 • HASHEMI, Louise a Barbara THOMAS. Cambridge grammar for first certificate : with answers. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. xii, 260. ISBN 0521533368. info
 • PRODROMOU, Luke. Grammar and vocabulary for first certificate : with key. Essex: Longman, 1999. 319 s. ISBN 9780582400184. info
 • REDMAN, Stuart a Ruth GAIRNS. Test your English vocabulary in use : pre-intermediate & intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 142 s. ISBN 0521779804. info
 • http://www.specialchild.com/index.html
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Academic vocabulary in use. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 176 stran. ISBN 9780521689397. info
Výukové metody
Weekly ninety-minute seminars designed for teaching English for specific and academic purposes (activities developing language skills and grammar/vocabulary knowledge at level B2: listening and reading tasks, grammar and vocabulary practice, pair/group/class discussions and other kinds of speaking activities, collaborative writing, preparing and giving presentations, providing peer-feedback, etc.).
Metody hodnocení
Course requirements and continuous assessment components' weights: 1) Attendance (only one class can be missed); 2) Active participation in classes + completed assigned in-term tasks; 4) Completed in-term writing assignments (10 marks); 5) Oral presentation (10 marks); 6) Credit test (20 marks); Total: 40 marks; PASS MARK = 26 marks (65%). In order to be credited, students must respect and meet all course requirements. For information on course recognition see http://www.ped.muni.cz/katedry-a-instituty/cjv/uznavani-predmetu/
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Pro úspěšné ukončení předmětu jsou předepsány v semestru průběžné kontroly, jejichž výsledky jsou započítávány do závěrečného hodnocení. Kurz je určen pro studenty s minimální úrovní anglického jazyka B1 dle SERRJ.
Předmět je vyučován každoročně.
Kurz na úrovni B2. Předmět navazuje na bakalářské jazykové kurzy úrovně B1.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/SP4MP_1AB2