SP7MK_OPRX Pedagogická praxe souvislá

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/2. 32 hodin praxe. 12 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student je po úspěšném absolvování předmětu seznámen s konkrétním zařízením pro děti, žáky, studenty či dospělé osoby se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním, metodami práce s nimi a přístupy k nim.
Výstupy z učení
Student zná specifika podpory žáků s SVP v parxi.
Osnova
  • Seznámení se zařízením, metodami, žáky/klienty, činnostmi a službami a praktické činnosti v něm.
Literatura
    doporučená literatura
  • KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. Edited by Jiřina Šiklová. Vydání osmé, v Portále s. Praha: Portál, 2016. 147 stran. ISBN 9788026211471. info
  • FILOVÁ, Hana. Fakultní cviční učitelé v reflexi studentů učitelství primární školy. In LUKÁŠOVÁ KANTORKOVÁ, H. (ed.) Příprava učitelů pro primární vzdělávání v ČR a budoucí plánování scénářů v Evropě. Sborník Výzkumného záměru organizace VZO: msm 1745000. Ostrava: PedF OU, 2004. s. 187-198, 10 s. ISBN 80-7042-376-5. info
Výukové metody
odborná praxe souvislá
Metody hodnocení
deník z praxe dle pokynů na webových stránkách katedry speciální a inkluzivní pedagogiky, potvrzení o praxi
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/wsedu
Informace o podmínkách praxí jednotlivých oborů a specializací najdete na http://www.ped.muni.cz/wsedu/: studium, praxe-pokyny kombinované studium.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/SP7MK_OPRX