SP_PRST Případová studie

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/1. individuálně. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 56 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu případová studie je ověřit schopnost absolventa bakalářského studia zpracovat případovou studii v rozsahu 20 stran (A4), se zřetelem na strukturu práce, uvádění citací z odborné literatury a použití výzkumných speciálně pedagogických metod. Téma případové studie zadá vedoucí bakalářské práce. Vypracovanou studii předá student svému vedoucímu práce.
Osnova
  • Průběžné konzultace s vedoucím závěrečné práce.
Literatura
  • PŘINOSILOVÁ, Dagmar. Speciálně pedagogická diagnostika. In Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2006. 32 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-120-0. info
  • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Translated by Vladimír Jůva. Brno: Paido, 2000. 207 stran. ISBN 8085931796. info
Výukové metody
Vlastní zpracování případové studie. Průběžné konzultace s vedoucím práce.
Metody hodnocení
Odevzdání případové studie, zápočet.
Informace učitele
Informace vždy upřesní vedoucí práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/SP_PRST