SV4MP_EEV Etická a estetická výchova

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
TENTO PŘEDMĚT JE PŘEDMĚTEM PRO STUDENTY STARÉ AKREDITACE - PŘEDMĚT SE NEVYUČUJE.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student: 1. obdrží základní představu vztahu mezi etikou a estetikou 2. bude znát základní koncepce disciplín 3. bude se orientovat v pragmatickém přístupu k etice a estetice.
Výstupy z učení
- seznámit se základní terminologií - pochopit základními přítupy - aplikovat znalosti na děje v reálném životě a analzovat je
Osnova
 • 1) Etika a estetika - úvod 2) Vztah k filozofii 3) Základní etické a estetické koncepty 4) Pragmatistická estetika 5) Neodlučitelnost etiky a estetiky z každodenního života
Literatura
  povinná literatura
 • SOKOL, Jan. Etika a život : pokus o praktickou filosofii. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2010. 239 s. ISBN 9788074290633. info
 • HROCH, Jaroslav, Radim ŠÍP, Roman MADZIA a Ondřej FUNDA. Pragmatismus a dekonstrukce v anglo-americké filozofii. 1. vyd. Brno: Paido, 2010. 328 s. sv. 315. ISBN 978-80-7315-205-5. info
  neurčeno
 • DEWEY, John. Art as experience. Paperback ed. New York: Berkley Publishing Group, 2005. viii, 371. ISBN 0399531971. info
 • SOKOL, Jan a Zdeněk PINC. Antropologie a etika. Vyd. 1. Praha: Triton, 2003. 167 s. ISBN 8072543725. info
 • TUGENDHAT, Ernst. Přednášky o etice. Translated by Josef Moural. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2004. 311 s. ISBN 8072980866. info
 • GLUCHMAN, Vasil. Člověk a morálka. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1997. 203 s. ISBN 80-85765-95-0. info
 • ZUSKA, Vlastimil. Estetika na křižovatce humanitních disciplín. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1997. 198 s. ISBN 8071843792. info
Výukové metody
analýza textů analýza problémových situací diskuse
Metody hodnocení
odevzdání všech výstupů (1-5) závěrečná esej (Přesný rozpis a PODMÍNKY ABSOLVOVÁNÍ KURZU VČETNĚ DEADLINŮ ODEVZDÁNÍ VÝSTUPŮ viz moodlinka: Etická a estetická výchova, klíč pro vstup do e-learningového kurzu byl zaslán všem zapsaným studentům.)
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=1766
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/SV4MP_EEV