SV4MP_PSHG Psychohygiena

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Barbara Strobachová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Posluchači se seznámí se základy psychohygieny jako interdisciplinárního oboru na pomezí psychologie, pedagogiky a medicíny. Současná psychohygiena ústí v mnoha svých koncepcích do moderní psychologie zdraví, která se orientuje na projektování zdraví jako stavu "plné tělesné, psychické a sociální pohody" z psychologického aspektu. V kurzu jsou probrány základní kategorie a teorie psychohygieny a psychologie zdraví, a to zejména "zdraví", "stres a jeho zvládání", "únava a výkonnost", "neurotické poruchy", "odpočinek a relaxační techniky", "zdravý způsob života", "zdravá osobnost". Hlavní cíle kurzu jsou:
uvědomit si vlastní reakce ve stresových situacích
nahradit patologické reakce vhodnějšími
osvojit si jednoduché relaxační techniky
vnímat impulsy vlastního těla
Osnova
 • Předmět psychohygieny a její vývoj Psychologie zdraví a její vztah k psychohygieně Zdravotní výchova a prevence Kategorie zdraví, normality a adaptace Výkonnost, práceschopnost, únava a monotonie Průběh výkonnosti (biorytmicita), směnná práce Stres a zátěž, teorie a koncepce stresu a jeho zvládání Odpočinek, relaxace, spánek Neurotické poruchy (psychologická problematika) Koncepce nezdolnosti a burnout syndrom Sociálně-psychologické otázky psychohygieny Pozitivní psychologie a teorie optimismu Principy základních relaxačních technik Možnosti a omezení projektování tzv. zdravého životního stylu Koncepce "zdravé osobnosti" Perspektivy psychohygieny a psychologie zdraví
Literatura
 • KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. Edited by Jiřina Šiklová. 5. vyd. Praha: Portál, 2006. 147 s. ISBN 8073671816. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak zvládat depresi. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2003. 176 s. ISBN 8024705753. info
 • KUBÍKOVÁ, Věra [absolvent PdF MU]. Osobnost učitele z hlediska psychologie zdraví. 2003. 83 l. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví [2. vyd.]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2003. 279 s. ISBN 80-7178-744-4. info
 • Jak zvládat stres :metody a praktická cvičení. Edited by Charly Cungi - Daniela Šimková. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 205 s., il. ISBN 80-7178-465-6. info
 • COAN, Richard W. Optimální osobnost a duševní zdraví : hrdina, umělec, mudrc nebo světec? Vyd. 1. Praha: Grada, 1999. 232 s. ISBN 8071696625. info
 • BOENISCH, Ed. a C. Michele HANEY. Stres :přehledné testy a návody, jak zvládat stres. Translated by Jan Sládek. Vyd. 1. Brno: Books - Jota, 1998. 208 s. ISBN 80-7242-015-1. info
 • MÍČEK, Libor a Vladimir ZEMAN. Ucitel a stres - II. rizsirene vydani. In Ucitel a stres. Opava: Vademecum, 1997. ISBN 80-86041-25-5. info
 • Antistresový program pro učitele :projevy, příčiny a způsoby překonání stresu z povolání. Edited by Claudius Hennig - Gustav Keller, Translated by Jitka Vrátilová. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 99 s. ISBN 80-7178-093-6. info
 • Velká kniha relaxace : kalifornské techniky, které pomáhají zvládat nadměrný stres v životě. Edited by Larry Blumenfeld. Vyd. 1. Praha: Pragma, 1996. 184 s. ISBN 8072050621. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak zvládat stres. Praha: Grada, Avicenum, 1994. 190 s. ISBN 8071691216. info
 • MÍČEK, Libor. Sebevýchova a duševní zdraví [Míček, 1986]. 4. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 222 s. info
 • MÍČEK, Libor. Duševní hygiena. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 207 s. info
Výukové metody
přednášky, skupinové diskuse, prezentace vybraného tématu
Metody hodnocení
2 úkoly z praktické psychohygieny plus recenze odborné literatury dle upřesňujícího zadání
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SV4MP_PSHG