SZ3BP_SLE1 Školská politika, školský systém a legislativa I

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PaedDr. Jan Šťáva, CSc. (přednášející)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PaedDr. Jan Šťáva, CSc.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PaedDr. Jan Šťáva, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům orientaci v současném školském systému České republiky, v jeho organizaci, řízení a evaluaci, a také v koncepčních otázkách vzdělávání a výchovy. Měli by si vytvořit přehled o právní problematice ve školství (školská legislativa), znát základy školského (třídního) managementu a být připraveni na týmovou spolupráci v rámci pedagogického sboru školy.
Výstupy z učení
Měli by si vytvořit přehled o právní problematice ve školství (školská legislativa), znát základy školského (třídního) managementu a být připraveni na týmovou spolupráci v rámci pedagogického sboru školy.
Osnova
  • *Školství a školský systém jako obraz stavu společnosti, školská politika EU, nejznámější evropské projekty zaměřené na školství a vzdělávání. *Školská politika ČR. *Národní program rozvoje vzdělávání v ČR a kurikulární dokumenty *Struktura českého školství a vzdělávací systém. *Školský management. *Financování školství. *Marketing školy. *Žákladní školská legislativa. *Evaluace školy, výchovy a vzdělávání. *Řízení provozu školy. *Klima školy a klima třídy. *Spolupráce vedení školy s jinými organizacemi.
Literatura
  • PRÁŠILOVÁ, Michaela. Vybrané kapitoly ze školského managementu pro pedagogické pracovníky. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 212 s. ISBN 8024414155. info
  • FRIEDL, Arnošt. Školské zákony :(školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících, zákon o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy) : zapracovány prováděcí předpisy : komentář : seznam platných předpisů MŠMT, souvisejících předpisů ČR. Praha: Eurounion, 2005. 701 s. ISBN 8073170434. info
  • PRÁŠILOVÁ, Michaela. Vybrané kapitoly ze školského managementu pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. 164 s. ISBN 8024406764. info
Výukové metody
Výukové metody ve vyučovacím jazyce: teoretická příprava formou přednášky se samostatným studiem odborných zdrojů a využitím materiálů v elektronické podobě
Metody hodnocení
přednášky,součástí absolvování předmětu je test z BOZP,za který úspěšní studenti obdrží osvědčení. Ukončení předmětu: písemný test - - písemný test má 15 otázek, k úspěšnému splnění je nutné zodpovědět 50% otázek správně
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/SZ3BP_SLE1