SZ3BP_ZVZD Základy výchovy ke zdraví

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (přednášející)
PaedDr. Hana Janošková, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. (přednášející)
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 58 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student rozumí základním pojmům v oblasti biomedicínské a psychosociální v kontextu problémových okruhů podpory zdraví a prevence nemocí, a to ve vztazích a souvislostech; je schopen svoje vědomosti aplikovat v oblasti didaktické formou realizace konkrétního programu podpory zdraví ve školním prostředí.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu se student orientuje v problematice podpory zdraví na úrovni kritické zdravotní gramotnosti.
Osnova
 • Základní témata: 1) zdraví - pojetí a definice 2) dokumenty: Zdraví 21, RVP ZV (Výchova ke zdraví) 3) problematika biomedicínská (výživa, pohyb, kouření, reprodukční zdraví,první pomoc...) 4) problematika psychosociální (zátěžové a krizové situace, nejčastější psychické poruchy, návykové chování a závislost, poruchy příjmu potravy...) 5) didaktická oblast - Programy podpory zdraví realizované na ZŠ
Literatura
 • JANOŠKOVÁ, Hana, Hana ŠERÁKOVÁ a Vladislav MUŽÍK. Zdravotně preventivní pohybové aktivity. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-8891-7. epub url info
 • SOPKOVÁ, Monika. Partnerské vztahy. Praha: Metodický portál: Metodický portál VÚP, 2009. ISSN 1802-4785. URL info
 • SOPKOVÁ, Monika. Sexuální výchova v rodině a ve škole. Praha: MediaDIDA s.r.o., 2009. 70 s. Sexuální výchova – Příručka pro učitele. 1. vydání. ISBN 978-80-87000-29-8. URL URL info
 • SOPKOVÁ, Monika. Začleňování Výchovy ke zdraví do školních vzdělávacích programů na prvním a druhém stupni základních škol a nižších gymnáziích – aktuální šetření. In In KALOKAGATHIE Fórum výchovy ke zdraví XII. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2009. ISBN 978-80-210-4996-3. info
 • HORKÁ, Hana. Škola a zdraví 21. 2008. info
 • HORKÁ, Hana. Škola a výchova ke zdraví. 2007. info
 • HAVLÍNOVÁ, Miluše. Program podpory zdraví ve škole : rukověť projektu Zdravá škola. 2., rozš. vyd. Praha: Portál, 2006. 311 s. ISBN 8073670593. info
 • MACHOVÁ, Jitka a Dagmar KUBÁTOVÁ. Výchova ke zdraví pro učitele. Vyd. 1. V Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2006. 250 s. ISBN 8070447680. info
 • ŘEHULKA, Evžen. Škola a zdraví 21. 2005. info
 • TUREK, Bohumil. Výživový stav populace a nutriční rizika. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 2004. 32 s. ISBN 8070712430. info
 • HOLČÍK, Jan. Zdraví 21. Výklad základních pojmů. Úvod do evropské zdravotní strategie. Zdraví pro všechny ve 21. století. 1. vyd. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2004. 160 s. ISBN 80-85047-33-0. info
 • Výživa ve stáří. Edited by Bohumil Turek - Jana Dostálová. 1. vyd. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2002. 57 s. ISBN 8072710990. info
 • Zdraví 21 : osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace. Praha: Světová zdravotnická organizace, 2001. 147 s. ISBN 8085047195. info
 • HAVLÍNOVÁ, Miluše. Zdravá mateřská škola. 1. vyd. Praha: Portál, 1995. 141 s. ISBN 80-7178-048-0. info
Výukové metody
teoretická příprava, přednášky doplněné ilustrativními videozáznamy a odbornými videoprogramy, samostudium
Metody hodnocení
Písemný test. Pro splnění testu je nutná úspěšnost 70%.
Informace učitele
Řehulka, Evžen. Škola a zdraví 21. 2005. Horká, Hana. Škola a zdraví 21. 2007. Horká, Hana. Škola a zdraví 21. 2008.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SZ3BP_ZVZD