SZ6076 Učebnice ve výuce ZŠ: jejich výběr a využití

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Karolína Dundálková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6076/01: každé sudé úterý 16:00–17:50 učebna 63, K. Dundálková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Cíle předmětu
Předmět prohlubuje poznatky a zkušenosti studentů získané v předmětu Obecná didaktika. Připravuje studenty na efektivní práci s učebnicí při přípravě a realizaci vlastní výuky. Náplň předmětu je zaměřena na rozšíření znalostí komponent, kvalit a principů fungování učebnice, reflexi současných technologických a metodických trendů v oblasti učebnicové tvorby (např. v souvislosti s elektronickými učebnicemi), vytvoření repertoáru metod práce s učebnicí a získání přehledu o aktuální nabídce učebnic na trhu. Cílem předmětu bude také diskuse zkušeností studentů s poznatky zvaných odborníků z praxe (např. metodici a autoři tištěných a elektronických učebnic).;
Výstupy z učení
Výstupy z učení:;
(a) studenti s porozuměním používá základní odbornou terminologii teorie učebnic;
(b) rozlišuje základní komponenty a funkce učebnice;
(c) charakterizuje kritéria kvality pro výběr vhodné učebnice;
(d) aplikuje aktuální poznatky z výzkumu a metodiky učebnic při hodnocení učebnic;
(e) aplikuje současné metodické trendy při přípravě výuky dle vybrané učebnice.
Osnova
 • Hlavní témata:
 • 1) učebnice - komponenty, aktuální poznatky výzkumu učebnic
 • 2) výběr vhodné učebnice
 • 3) plánování a metody výuky s učebnicí
 • 4) metodická a elektronická podpora učebnice
 • 5) elektronická učebnice a elektronické výukové programy
 • 6) prezentace aktivit (microteaching) s vybranou učebnicí.
Literatura
  neurčeno
 • Učebnice: teorie a analýzy edukačního média
 • The Cambridge handbook of multimedia learning. Edited by Richard E. Mayer. Second edition. New York: Cambridge University Press, 2014. xvii, 930. ISBN 9781107035201. info
 • JANKO, Tomáš. Nonverbální prvky v učebnicích zeměpisu jako nástroj didaktické transformace. 1. elektron. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 142 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, Sv. 30. ISBN 978-80-210-6400-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6400-2013. Čítárna Munispace info
 • PEŠKOVÁ, Karolína. Vizuální prostředky pro výuku reálií v učebnicích němčiny. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 205 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 32. ISBN 978-80-210-6399-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6399-2013. Čítárna Munispace info
 • JANKO, Tomáš. Didaktický obraz ve školní výuce: žákovské hodnocení kvalit nonverbálních prvků v učebnicích. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 4 s. Komenský, roč. 137, č. 1. ISSN 0323-0449. info
 • JANKO, Tomáš. Reprezentace obsahu: psychologická východiska a didaktické souvislosti. Pedagogická orientace: odborný čtvrtletník a zpravodaj české pedagogické společnosti. 2012, roč. 22, č. 3, s. 23-40. ISSN 1211-4669. URL info
 • PEŠKOVÁ, Karolína. Vizuální prostředky pro výuku reálií: výsledky analýzy učebnic němčiny. Pedagogická orientace. 2012, roč. 22, č. 2, s. 243-265. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2012-2-243. URL info
 • PRŮCHA, Jan. Učebnice: Teorie a analýzy edukačního média. Brno: Paido, 1998. ISBN 80-85931-49-4. info
Výukové metody
skupinová diskuse, problémové učení, microteaching s učebnicí, samostatné studium odborné literatury, prezentace, reflexe zkušeností, plnění průběžných úkolů
Metody hodnocení
Předmět je zakončen kolokviem. Pro úspěšné zakončení předmětu je požadováno:
- aktivní zapojení do výuky, průběžně plnění úkolů dle zadání vyučujícího, studium doporučené literatury
- vlastní prezentace ukázky výuky dle vybrané učebnice (microteaching)
- resumé reflektující poznatky ze semináře v rozsahu cca 1 NS: a) hodnocení vybrané učebnice nebo b) vypracování přípravy na výuku dle vybrané učebnice
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/SZ6076