SZ7BK_DTI2 Informační technologie 2

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/.3. 4 hodiny. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Karel Picka (přednášející)
Bc. Martin Klubus (cvičící)
Ing. Svatoslav Ondra (cvičící)
Mgr. et Mgr. Tomáš Sklenák (cvičící)
Garance
Ing. Martin Dosedla, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Martin Dosedla, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
úspěšné absolvování kurzu Informační technologie 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 1000 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/1000, pouze zareg.: 0/1000, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/1000
Jiné omezení: předmět je určen jen pro opakující studenty
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student po úspěšném absolvování předmětu Informační technologie 2
Dokáže vytvořit vlastní výukový kurz v systému LMS Moodle;
Ovládá zásady tvorby distančních opor;
Je schopen vytvořit náplň kurzu podle zásad tvorby distančních opor;
Umí prakticky vytvořit výukovou prezentaci;
Zná možnosti a nástroje interaktivní tabule
Dokáže vytvořit výukovou hodinu na interaktivní tabuli s využitím dostupných nástrojů;
Při tvorbě výukových materiálů používá vlastní upravené multimediální materiály.
Osnova
  • Zásady tvorby distančních studijních opor.
  • Autorské prostředí LMS Moodle, vytváření testů a ovládání dalších nástrojů Moodlu.
  • Tvorba výukových prezentací dle zásad tvorby distančních studijních opor.
  • Práce s interaktivní tabulí a vytváření výukových hodin pro interaktivní tabule.
  • Využívání elektronických hlasovacích zařízení.
Literatura
  • http://elmood.ped.muni.cz
  • SAK, Petr a Jiří MAREŠ. Člověk a vzdělání v informační společnosti : [vzdělávání a život v komputerizovaném světě]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 290 s. ISBN 9788073672300. info
Výukové metody
praktická cvičení, distanční vzdělávání
Metody hodnocení
splnění průběžných úkolů, závěrečná zkouška
Informace učitele
http://elmood.ped.muni.cz
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.