SZ7BK_DTLO Logika

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/.3. 4 hodiny. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jiří Šibor, Ph.D. (přednášející)
Bc. et Bc. Jan Fikejs (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Lucie Viková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seznámení studentů se základními myšlenkami logiky jako východiska obecné metodologie věd. Formální jazyky Jazyk výrokové logiky Obecné a existenční kvantifikátory Predikátová logika Jazyk predikátové logiky Třídová logika Teorie pojmu Metodologie empirických věd Metodologie sociálních věd Metodologie matematických věd Argumentace Logické zkoumání otázky
Osnova
  • 1. Jazyk a myšlení 2. Úloha logiky v učitelském vzdělání 3. Výroková logika 4. Pravidla správného usuzování, formální teorie 5. Predikátová logika 6. Teorie pojmu 7. Definice 8. Využití principu logiky v metodologii 9. Metody věd empirických 10. Metody deduktivních věd
Literatura
  • STRACH, Jiří. Logika. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 82 s. ISBN 8021030666. info
Výukové metody
přednáška, domácí příprava
Metody hodnocení
závěrečný e-test
Informace učitele
http://boss.ped.muni.cz/vyuka/material//Logika/SKRIPTALopravene.swf
SOUSEDÍK, P. Logika pro studenty humanitních oborů. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1999. 175s. ISBN 80-7021-306. MATERNA, P. Svět pojmů a logika. Praha: Filosofia, 1995. 132 s. ISBN 80-7007-078. ŠTĚPÁN, J. Formální logika. 2. přeprac. vyd. Olomouc: FIN, 1995. 109 s. ISBN 80-17182-004-0. TUGENDHAT, E. Logicko-sémantická propedeutika. Praha: Petr Rezek, 1997. 237 s. ISBN 80-86027-02-3. ŠVANDOVÁ, B.; JELÍNEK, M. Argumentace a umění komunikovat Brno: PdF MU, 1999. 330 s. ISBN 1-210-2186-1. GAHÉR, F. Logika pre každého. Bratislava: Iris, 1995. 269 s. ISBN 80-967013-9-8.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SZ7BK_DTLO