SZ7BK_PTPS Patopsychologie a základy psychologického poradenství

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/.3. 4 hodiny. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Sekaninová
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SZ7BK_UVPS Úvod do psychologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Poskytnout přehled o patopsychologii a poradenských službách (ve školství). Představit práci poradenských psychologů a možnosti spolupráce s pedagogy. Přiblížit základní témata patopsychologie ve spojitosti s poradenskou psychologií v oblasti školství. Zaměřit se na výchovné, výukové problémy, problémy vyžadující krizovou intervenci.
Osnova
 • 1. Poradenství jako specifický druh podpory. Poradenské služby ve školství. • 2. Poradenská intervence, krizová intervence. • 3. Nespecifické výukové problémy. • 4. Specifické poruchy učení. • 5. Poruchy pozornosti a aktivity. • 6. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. • 7. Žák s poruchou autistického spektra. • 8. Poruchy chování, • 9. Disharmonický vývoj osobnosti • 10. Šikana. • 11. Dítě se syndromem CAN. • 12. Dítě s odlišností v mentálním vývoji. • 13. Dítě, které si ubližuje – automutilace, poruchy příjmu potravy.
Literatura
  povinná literatura
 • PEŠOVÁ, Ilona a Miroslav ŠAMALÍK. Poradenská psychologie pro děti a mládež. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 150 s. ISBN 8024712164. info
 • Valentová, L. a kol. (2013). Školní poradenství I. Praha: Univerzita Karlova v Praze, pedagogická fakulta.
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 5., rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2012. 870 s. ISBN 9788026202257. info
  neurčeno
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2005. 430 s. ISBN 8024610744. info
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Dyslexie : specifické poruchy čtení [Matějček, 1995]. Vyd. 3., upr. a rozš. Jinočany: H & H, 1995. 270 s. ISBN 80-85787-27-X. info
 • THOROVÁ, Kateřina. Poruchy autistického spektra : dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom, dezintegrační porucha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 453 s. ISBN 8073670917. info
Výukové metody
přednášky, studium literatury a studijních textů
Metody hodnocení
zápočet, závěrečný test znalostí
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
pro dostudovani.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/SZ7BK_PTPS