SZ7BK_ZVZD Základy výchovy ke zdraví

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/.3. 4 hodiny. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (přednášející)
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je podat studentům ucelené informace o problemtice podpory zdraví, které je pojímáno dle definice WHO jako stav fyzické, psychické a sociální pohody. Studenti se seznámí s problematikou podpory zdraví ve třech oblastech : 1) biomedicínské, 2) psychosociální a 3) didaktické.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu je student schopen: • porozumět vybraným infekčním a neinfekčním patologickým procesům lidského organismu; • pochopit smysl preventivních opatření a řadu z nich bude schopen realizovat.
Osnova
 • Základní témata: 1) zdraví - pojetí a definice 2) dokumenty: Zdraví 21, RVP ZV (Výchova ke zdraví) 3) problematika biomedicínská (výživa, pohyb, kouření, reprodukční zdraví,první pomoc...) 4) problematika psychosociální (šikana, poruchy příjmu poravy, závislosti,...) 5) didaktická oblast - Programy podpory zdraví realizované na ZŠ
Literatura
 • Zdraví 2020 : národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. 1. vyd. Praha: Ministerstvo zdravotnictví České republiky ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, 2014. [106] s. ISBN 9788085047479. info
 • Zdraví 2020 : osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století. Translated by Jan Holčík - Karel Zástěra. 1. vyd. Praha: Ministerstvo zdravotnictví České republiky ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, 2014. 182 s. ISBN 9788085047486. info
 • ŠULOVÁ, Lenka, Tomáš FAIT a Petr WEISS. Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví. Praha: Maxdorf, 2011. 439 stran. ISBN 9788073452384. info
 • MACHOVÁ, Jitka a Dagmar KUBÁTOVÁ. Výchova ke zdraví pro učitele. Vyd. 1. V Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2006. 250 s. ISBN 8070447680. info
 • ŘEHULKA, Evžen. Škola a zdraví 21. 2005. info
 • MUŽÍK, Vladislav, Hana ŠERÁKOVÁ, Marek TRÁVNÍČEK a Jaroslav VRBAS. Výzkumný záměr Škola a Zdraví 21: projekt tělesné výchovy. In SÜSS, Vladimír, Vladislav MUŽÍK a Zdena MARVANOVÁ. Sborník ze semináře pedagogické kinantropologie. Praha: FTVS UK, 2005. s. 3-9. URL info
 • SLADKÁ-ŠEVČÍKOVÁ, Jana. Z deníku bulimičky. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 127 s. ISBN 80-7178-795-7. info
 • Manuál prevence v lékařské praxi. Edited by Kamil Provazník. Vyd. 1. Praha: Státní zdravotní ústav, 1994. [432] s. ISBN 8071680974. info
Výukové metody
Teoretická příprava, přednášky doplněné ilustrativními videozáznamy a odbornými videoprogramy, samostudium.
Metody hodnocení
diskuse, skupinové projekty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/SZ7BK_ZVZD