SZ7BP_1AB1 Angličtina pro pedagogy - A

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Belinda Rachael Allan, M.Ed. (cvičící)
Bc. Anna Bízková Doleželová (cvičící)
Daniel Gerrard, M.A. (cvičící)
Mgr. Jana Kollárová (cvičící)
Mgr. Dita Trčková, Ph.D. (cvičící)
Christopher Williams, M.A. (cvičící)
Mgr. Radim Herout (pomocník)
Garance
Mgr. Radim Herout
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ7BP_1AB1/01: St 8:00–9:50 učebna 33, A. Bízková Doleželová
SZ7BP_1AB1/02: Čt 8:00–9:50 učebna 59, D. Trčková
SZ7BP_1AB1/03: Čt 10:00–11:50 učebna 53, D. Trčková
SZ7BP_1AB1/04: Po 13:00–14:50 učebna 58, D. Gerrard
SZ7BP_1AB1/05: Út 14:00–15:50 učebna 58, D. Gerrard
SZ7BP_1AB1/06: Po 8:00–9:50 učebna 63, D. Gerrard
SZ7BP_1AB1/07: Po 11:00–12:50 učebna 59, Ch. Williams
SZ7BP_1AB1/08: St 8:00–9:50 učebna 59, Ch. Williams
SZ7BP_1AB1/09: Út 14:00–15:50 učebna 24, Ch. Williams
SZ7BP_1AB1/10: St 15:00–16:50 učebna 5, B. Allan
SZ7BP_1AB1/11: Po 14:00–15:50 učebna 53, Ch. Williams
SZ7BP_1AB1/12: Čt 10:00–11:50 učebna 78, Ch. Williams
SZ7BP_1AB1/13: Po 14:00–15:50 učebna 63, B. Allan
SZ7BP_1AB1/14: Po 16:00–17:50 učebna 59, B. Allan
SZ7BP_1AB1/15: Út 14:00–15:50 učebna 53, B. Allan
SZ7BP_1AB1/16: Út 16:00–17:50 učebna 64, Ch. Williams
SZ7BP_1AB1/17: St 11:00–12:50 učebna 57, B. Allan
Předpoklady
CJV_AJA2 Entrance test A2 || CJV_AJA2k Vstupní test A2 - AJ || SOUHLAS
A pass in JVp001 – Entrance test A2 - English. (Úspěšně absolvovaný předmět JVp001 – Vstupní test A2 - AJ.) The course is designed for students who are at least at the A2 level of English and who can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered at work, school, leisure, etc. They can also produce simple connected text on topics which are familiar or of personal interest, and can read texts and briefly give reasons and explanations for opinions and plans.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Vyžaduje se úspěšné absolvování vstupního test CJV_AJA2. Počet míst v kurzu je limitován kapacitou pracoviště.
Mateřské obory/plány
předmět má 62 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The aim of the course is to help students achieve B1 level knowledge of English by improving all language skills (listening, reading, speaking, writing) and systems of the language (grammar and vocabulary) within the given level. The course also intends to introduce and enhance academic vocabulary and skills (e.g. writing emails and letters, giving a presentation, etc.).
Výstupy z učení
By the end of the course, the student will be able to: - understand spoken and written teaching and educational English towards B1 level of the CEFR; - write a formal letter in English; - communicate in English about teaching and educational topics towards B1 level of the CEFR; - give a poster presentation; - use selected teaching and educational terminology in a natural, accurate way; - show a good command of selected grammar structures towards B1 level of the CEFR.
Osnova
 • Topics for the course include:
 • University Life
 • Education Systems
 • - in Czechia
 • - in other countries
 • Current Issues in Schools (bullying, truancy, etc.)
 • Creating a School (with a mission and various programs)
Literatura
  povinná literatura
 • Course materials: moodlinka.ics.muni.cz
  doporučená literatura
 • SWAN, Michael a Catherine WALTER. The good grammar book : a grammar practice book for elementary to lower-intermediate students of English : with answers. Oxford: Oxford University Press, 2001. 324 s. ISBN 0194315193. info
 • GILL, Nora, Jiří VACEK, Ruth COUFALOVÁ, Olga INGROVÁ a Jana KOLLÁROVÁ. Communicative ESP Practice for Pre-Service Teachers. 1. vyd. Olomouc: Palacký University, Olomouc, Czech Republic, 2003. 109 s. English Texts. ISBN 80-244-0652-7. info
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers. Fourth edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. x, 380. ISBN 9780521189064. info
 • MURPHY, Raymond. Essential grammar in Use : a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. xi, 319. ISBN 9780521675802. info
 • OXENDEN, Clive. New English File - Intermediate. 2011. ISBN 978-0-19-451910-6. info
 • Cambridge advanced learner's dictionary. Edited by Melisa Good. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University, 2008. xiv, 1699. ISBN 9780521674683. info
Výukové metody
Weekly ninety-minute seminars designed for teaching English for specific and academic purposes. Activities developing students' awareness of language skills and systems within B1 level - listening and reading tasks; grammar and vocabulary practice, discussions and other speaking activities.
Metody hodnocení
Credit requirements:
 • Active participation and attendance (completing work for any absence),
 • A formal Erasmus letter in English
 • Mid-term test (grammar and vocabulary)
 • Poster presentation of your school
 • Credit test (listening, reading, grammar and vocabulary)

 • NB Only students who complete all previous assignments can sit the credit test.
  Pass mark: 65%
  Vyučovací jazyk
  Angličtina
  Informace učitele
  https://moodlinka.ics.muni.cz/
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Poznámka k ukončení předmětu: Pro úspěšné ukončení předmětu jsou předepsány v semestru průběžné kontroly, jejichž výsledky jsou započítávány do závěrečného hodnocení. Jazykový kurz není určen pro začátečníky.
  Předmět je vyučován každoročně.
  Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu CJV_AJA2 (obvykle v lednu). Počet míst v kurzu je limitován kapacitou pracoviště.
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/SZ7BP_1AB1