SZ7BP_2NB1 Němčina pro pedagogy - B

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B1. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Radim Herout (cvičící)
Mgr. Hana Kysilková (cvičící)
Mgr. Daniela Dvořáková (pomocník)
Mgr. Gabriela Hublová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Radim Herout
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ7BP_2NB1/01: St 14:00–15:50 učebna 64, R. Herout
Předpoklady
SZ7BP_1NB1 Němčina pro pedagogy - A
SZ7BP_2NB1 ist die Fortsetzung des Deutschkurses SZ7BP_1NB1 auf dem Sprachniveu B1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens. Die Voraussetzung für die Teilnahme ist der erfolgreiche Abschluss des Kurses SZ7BP_1NB1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Kurz navazuje na předmět Němčina A z JS.
Mateřské obory/plány
předmět má 34 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Der Schwerpunkt dieses Kurses ist Deutsch als studienbegleitende Sprache und die weitere Entwicklung der Sprachfertikeiten auf dem Niveau B1. Das Ziel des Unterrichts ist: 1. das Verstehen von authentischen deutschen Lese-und Hörtexten,die relevant für das Studium und die Studienrichtung sind, Einübung von Lese-und Hörstrategien 2.mündliche Präsentationen und Diskussionen, Gespräche führen, argumentieren, eigene Meinung ausdrücken 3.Briefe und kurze formelle Texte schreiben
Osnova
  • Themen: 1. Hochschulstudium 2. Masaryk-Universität 3. Lernmethoden 4. Schulsystem in Deutschland Grammatik: Morphologie und Syntax, Wortbildung, - Stufe B1
Literatura
    doporučená literatura
  • TECHMER, Marion et al. Wortschatz & Grammtik B1. Ismaning: Hueber Verlag, 224 s. ISBN 978-3-19-417493-1
    neurčeno
  • ORTH-CHAMBAH, Jutta, Michaela PERLMANN-BALME a Susanne SCHWALB. Sicher! : Deutsch als Fremdsprache. 1. Aufl. Ismaning: Hueber, 2012. 136 s. ISBN 9783190112067. info
Výukové metody
Seminare Gruppenarbeit, Rollenspiele, kurze Schreibimpulse, Feedback geben
Metody hodnocení
1. Anwesenheit (1 Absenz erlaubt), aktive Teilnahme 2. Hausaufgaben jede Woche 3. eine mündliche Präsentation während des Semesters, 4. Abschlussprüfung: schriftlicher Teil (Hören, Lesen, Grammatik, Wortschatz, Schreiben) ein mündlicher Teil (Monolog 1 Minute, Dialog 6 Minuten) - Bestehensgrenze 65 %
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
Pro ukončení předmětu jsou předepsány v semestru průběžné kontroly (ústní prezentace, písemné úkoly atd.), jejichž výsledky jsou započítávány do závěrečného hodnocení. Závěrečný písemný test na úrovni B1. Minimální úspěšnost 65%.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Kurz úrovně B1 zakončený písemnou a ústní zkouškou na úrovni B1.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SZ7BP_2NB1