SZ7BP_DTI1 Informační technologie 1

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Svatoslav Ondra (cvičící)
Mgr. Karel Picka (cvičící)
Mgr. et Mgr. Tomáš Sklenák (cvičící)
Garance
Ing. Martin Dosedla, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 1000 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/1000, pouze zareg.: 0/1000, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/1000
Jiné omezení: předmět je určen jen pro opakující studenty
Mateřské obory/plány
předmět má 37 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student:
rozumět základní odborné terminologii z oblasti informačních a komunikačních technologií;
umět vyhledávat informace na Internetu;
umět stahovat, editovat a konvertovat obrázky;
být schopný stahovat video z video serverů;
editovat video a zvuk, exportovat do různých formátů;
umět pracovat v textovém editoru, zvládat psaní výukového textu s dodržením zadaných formálních úprav;
používat automatizované postupy při tvorbě výukových textů, odkazy a záložky, správně citovat použité prameny;
umět vytvořit multimediální výukovou prezentaci;
být schopný konverze dokumentů a prezentací do formátů vhodných pro publikování na web;
Osnova
  • Základní pojmy a principy činnosti PC. Operační systémy. Počítačové sítě. Údržba PC.
  • Správa souborů.
  • Zpracování textu.
  • Zpracování tabulek.
  • Zpracování výukových prezentací.
  • Multimédia, video, zvuk, grafika.
  • Internet a komunikace. Problematika citování. Bezpečnost v IT.
Literatura
  • SAK, Petr a Jiří MAREŠ. Člověk a vzdělání v informační společnosti : [vzdělávání a život v komputerizovaném světě]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 290 s. ISBN 9788073672300. info
Výukové metody
praktická cvičení na počítači s potřebným software, distanční vzdělávání
Metody hodnocení
Splnění teoretického testu (60%).
Navazující předměty
Informace učitele
http://elmood.ped.muni.cz
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/SZ7BP_DTI1