SZ7BP_DTI2 Informační technologie 2

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Martin Dosedla, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Karel Picka (cvičící)
Garance
Ing. Martin Dosedla, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Martin Dosedla, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
úspěšné absolvování kurzu Informační technologie 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 1000 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/1000, pouze zareg.: 0/1000, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/1000
Jiné omezení: předmět je určen jen pro opakující studenty
Mateřské obory/plány
předmět má 37 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student po úspěšném absolvování předmětu Informační technologie 2 Dokáže vytvořit vlastní výukový kurz v systému LMS Moodle;
Ovládá zásady tvorby distančních opor;
Je schopen vytvořit náplň kurzu podle zásad tvorby distančních opor;
Umí prakticky vytvořit výukovou prezentaci;
Zná možnosti a nástroje interaktivní tabule a přídavných zařízení (hlasovací zařízení);
Dokáže vytvořit výukovou hodinu na interaktivní tabuli s využitím dostupných nástrojů;
Při tvorbě výukových materiálů používá vlastní upravené multimediální materiály.
Osnova
  • Zásady tvorby distančních studijních opor.
  • Autorské prostředí LMS Moodle, vytváření testů a ovládání dalších nástrojů Moodlu.
  • Tvorba výukových prezentací dle zásad tvorby distančních studijních opor.
  • Práce s interaktivní tabulí a vytváření výukových hodin pro interaktivní tabule.
  • Využívání elektronických hlasovacích zařízení.
Literatura
  • SAK, Petr a Jiří MAREŠ. Člověk a vzdělání v informační společnosti : [vzdělávání a život v komputerizovaném světě]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 290 s. ISBN 9788073672300. info
Výukové metody
praktická cvičení na počítači s potřebným software, distanční vzdělávání
Metody hodnocení
- absolvování samostatných průběžných úkolů, - ústní zkouška jejíž součástí je prezentace projektu
Informace učitele
http://elmood.ped.muni.cz
Prerekvizitu SZ7BP_DTI1 nutno splnit, výjimky se neudělují.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.