SZ7BP_IPx1 Individuální pedagogická praxe

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 100 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti v rámci této praxe získávají počáteční empirickou orientaci v práci s dětmi ve škole, což vede k pochopení a utvrzení jejich profesní orientace a motivace pro výchovu a vzdělávání a k vytváření komplexní (racionální, dovednostní) představy o učitelské profesi (praxe se uskutečňuje jako asistentská práce učitele, pomoc učiteli při výuce, náslechy a další aktivity ve škole). Celkem se jedná o 30 hodin aktivní práce. 2. Student v rámci této praxe absolvuje aktivity, při kterých přímo a systematicky pracuje v libovolné zájmové oblasti se skupinou dětí školního věku (6-18 let). Nejvhodnějí formy činnosti jsou: vedení zájmového kroužku dětí (základní škola, Domy dětí a mládeže, Centra volného času, apod.), vedení oddílu (sportovního, turistického nebo v jakékoliv dětské organizaci) v rozsahu minimálně 2 hodin týdně, vedení oddílu na letním nebo zimním dětském táboře, vychovatelské, cvičitelské a trenérské činnosti na sportovních soustředěních, školách v přírodě, výcvikových kurzech v trvání minimálně 10 dnů.
Osnova
  • Individuální pedagogická praxe = individuální aktivita studentů. Praxe můe být vykonávána: 1. na školách zvolených studentem a schválených garantem pedagogické praxe , kde student vykonává činnosti pomocníka učitele, případně povinnosti učitele podle doporučení vedoucího učitele pedagogické praxe. Studenti v rámci této praxe získávají počáteční empirickou orientaci v práci s dětmi ve kole, co vede k pochopení a utvrzení jejich profesní orientace a motivace pro výchovu a vzdělávání a k vytváření komplexní (racionální, dovednostní) představy o učitelské profesi (praxe se uskutečňuje jako asistentská práce učitele pomoc učiteli při výuce, náslechy a dalí aktivity ve kole). Celkem se jedná o 30 hodin aktivní práce. Student si po dobu individuální pedagogické praxe vede pedagogický deník, ve kterém chronologicky zaznamenává údaje o vlastních aktivitách s dětmi a jejich hodnocení (plánování, průběh, výsledky pozorování, výsledky vlastní pedagogické činnosti na pedagogické praxi). Úkoly: 1) Sestavte plán své činnosti s dětmi, uvědomte si, čeho chcete dosáhnout. 2) Skupina dětí je na počátku práce s nimi pro Vás neznámá, získejte informace o jednotlivých členech a vyhodnote je 3)Sledujte projevy nepozornosti a nekázně dětí a zjistěte jejich příčiny 4) Sledujte zvlátě nápadné áky, zjistěte a zaznamenejte proč a v čem se lií od ostatních. Zápočet studenti obdrí v zápočtovém týdnu u garanta této praxe po předloení pedagogického deníku a potvrzení o prováděné činnosti a jejich časovém rozsahu od vedoucího organizace, instituce či základní koly.
Literatura
  • ŠŤÁVA, Jan. Intervence cvičného učitele při rpzvíjení profesionálních dovedností studentů učitelství 1. st. ZŠ. In Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2005. s. 80-91. ISBN 80-210-3884-5. info
  • ŠŤÁVA, Jan. Pedagogická praxe budoucích učitelů na PdF MU v Brně. Pedagogické spektrum. Bratislava, 2004, roč. 2004, 3/4, s. 58-62. ISSN 1335-5589. info
  • ŠŤÁVA, Jan. Příprava učitele na vyučování. In Vybrané kapitoly z obecné didaktiky. Brno: PdF Masarykovy univerzity, 1996. ISBN 80-210-1308-7. info
Výukové metody
Individuální pedagogická praxe = individuální aktivita studentů. Praxe může být vykonávána: 1. na školách zvolených studentem a schválených garantem pedagogické praxe , kde student vykonává činnosti pomocníka učitele, případně povinnosti učitele podle doporučení vedoucího učitele pedagogické praxe. praxe se uskutečňuje jako asistentská práce učitele, pomoc učiteli při výuce, náslechy a další aktivity ve škole). Celkem se jedná o 30 hodin aktivní práce. 2. Student v rámci této praxe absolvuje aktivity, při kterých přímo a systematicky pracuje v libovolné zájmové oblasti se skupinou dětí školního věku (6-18 let). Nejvhodnějí formy činnosti jsou: vedení zájmového kroužku dětí (základní škola, Domy dětí a mládeže, Centra volného času, apod.), vedení oddílu (sportovního, turistického nebo v jakékoliv dětské organizaci) v rozsahu minimálně 2 hodin týdně, vedení oddílu na letním nebo zimním dětském táboře, vychovatelské, cvičitelské a trenérské činnosti na sportovních soustředěních, školách v přírodě, výcvikových kurzech v trvání minimálně 10 dnů.
Metody hodnocení
Individuální aktivní činnost studenta na praxi,vedení pedagogického deníku, zápočet
Informace učitele
Zápočet bude udělen v zápočtovém týdnu po předloení pedagogického deníku a diskusi o vykonané praxi. Zápočet studenti obdrží v zápočtovém týdnu u garanta této praxe po předložení pedagogického deníku a potvrzení o prováděné činnosti a jejich časovém rozsahu od vedoucího organizace, instituce či základní školy. Pedagogický deník je významnou součástí dokumentace pedagogické praxe. Je potřebným dokladem při přípravě i při hodnocení (sebehodnocení)absolvování individuální pedagogické praxe. Do pedagogického deníku si student zapisuje individuální plán své praxe a celý průběh praxe. Zápisy lze rozdělit do 3 základních částí: V první části si student zaznamenává především informační údaje, které potřebuje pro realizaci své praxe, v druhé části pak student zapisuje vše, co se týká plnění úkolů vlastní pedagogické praxe, svoje pozorování, činnosti které prováděl apod. Třetí část je vyhrazena pro připomínky k realizaci praxe, jeho hodnocení své vlastní činnosti.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/SZ7BP_IPx1