SZ7BP_UvPs Úvod do psychologie

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Josef Lukas, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniela Cincibus Vacková (pomocník)
Mgr. Petra Daňsová (náhr. zkoušející)
Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Eliška Moravcová (náhr. zkoušející)
Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Sekaninová
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 37 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy a teoriemi obecné psychologie a psychologie osobnosti a jejich vývojem. Studium předmětu má ukázat vztahy psychologie k ostatním společenskovědním a přírodovědeckým oborům a využívaní psychologických poznatků v soudobých vědách o člověku a ve společenské praxi. Absolvování tohoto kurzu je předpokladem ke studiu dalších psychologických disciplín. Na konci kurzu bude student schopen číst běžné psychologické texty pro pedagogy a tvořivě jim rozumět. Student by měl být schopen rovněž odlišit poznatky akademické psychologie od běžných lidových psychologických poznatků.
Osnova
 • Předmět psychologie a jeho vývoj.
 • Biologická podmíněnost psychiky. Psychika.
 • Sociální a kulturní podmíněnost psychiky. Vědomí.
 • Kognitivní procesy: čití, vnímání, představivost, fantazie.
 • Pozornost, paměť, učení.
 • Myšlení a řeč.
 • Schopnosti, inteligence. Tvořivost.
 • Emoce, temperament.
 • Osobnost - pojem, vymezení, struktura a dynamika.
 • Motivace, potřeby, zájmy, hodnoty.
 • Charakter, vůle, rozhodování, stres, odolnost k zátěžovým situacím.
 • Jak využívat poznatků z psychologie.
Literatura
  povinná literatura
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Základy psychologie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2004. 356 s. ISBN 9788024608419. info
 • PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 472 s. ISBN 9788020014993. info
  doporučená literatura
 • ŘÍČAN, Pavel. Psychologie : příručka pro studenty. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 286 s. ISBN 8071789232. info
 • HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ. Velký psychologický slovník. Vydání čtvrté, v Portál. Praha: Portál, 2010. 797 stran. ISBN 9788073676865. info
 • ATKINSONOVÁ, Rita L. Psychologie [Atkinsonová]. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 862 s. : o. ISBN 80-85605-35-X. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
písemný test; 70% úspěšnosti
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Předmět je primárně ukončen kolokviem, pokud má student předmět zapsán opakovaně , ukončí jej zápočtem.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/SZ7BP_UvPs