SZ9BP_ZRM2 Základy romologie 2

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Bc. Leona Bikárová (cvičící)
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Margita Michaelová (cvičící)
Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ9BP_ZRM2/01: Pá 1. 3. 9:00–12:50 kancelář vyučujícího, Pá 15. 3. 9:00–12:50 učebna 20, Pá 5. 4. 9:00–12:50 učebna 57, M. Michaelová
Předpoklady
SZ9BP_ZRM1 Základy romologie 1
Předpokladem je absolvování předmětu Základy romologie 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 35 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/35, pouze zareg.: 0/35, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/35
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je seznámit studenty s romskou historií a kulturou, aby dokázali více porozumět mentalitě Romů a svým vlastním dílem přispět k pozitivnímu soužití romského národa s většinovou společností. Předmět nabízí elementární poznatky z nově vznikajícího oboru jako je romologie, které budou více rozebírány a upevňovány formou interaktivní výuky, diskusí a dalších zajímavých příspěvků i ze strany studentů. Předmět navazuje na předmět Základy romologie 1 – vyučující se v podzimním semestru.
Výstupy z učení
Student bude schopen více porozumět mentalitě Romů a svým vlastním dílem přispět k pozitivnímu soužití romského národa s většinovou společností. Studenti se naučí definovat problémy romské komunity, určit příčiny problémů složitého soužití majority s menšinou, popsat historii romského národa a vztah romských rodin ke vzdělávání.
Osnova
  • Brněnské romské komunity jako generalizovaný sociální jev v ČR - diferenciace, bytová otázka, nezaměstnanost, vzdělávání a další existenční problémy těchto romských skupin. Vzdělávání Romů, problematika, úskalí, socioedukativní zvláštností romských žáků. Komunikace školy s romskými rodinami. Nejčastější edukativní problémy romských žáků. Možnosti vzdělávání a romské mládeže a dospělých. Romská kultura, dědictví Romů: česká a slovenská romská literatura, poezie a próza, vybrané literární publikace, divadelní a filmová tvorba. Významní romští spisovatelé: Elena Lacková, Jana Horváthová, Janko Horváth, Tera Fabiánová, Vlado Oláh a další – jejich díla a přínos pro romskou kulturu. Náboženství Romů, symbolika, magie, mýty a pověry v životě Romů. Významné romské osobnosti, hudebníci a hudební kapely, jejich díla a přínos pro romskou kulturu. Romské písně a pohádky, motivy a příběhy. Specifičnost jazykového kontextu v romských písní a pohádkách. Organizace, sdružení v Jihomoravském kraji podporující vzdělávání Romů, pomáhající k integraci romských komunit: jejich orientace, filozofie, význam, strategie. Školy aktivně podporující vzdělávání romských žáků (studentů). Problematika rasové diskriminace Romů, vnímání romské komunity majoritní společností a vnímání majoritní společnosti komunitou Romů. Projektování v oblasti romologie v kontextu vzdělávání, sociální práce, sociální pedagogiky aj. Návštěva Muzea romské kultury v Brně
Literatura
  • Muzeum romské kultury. Romové : tradice a současnost : O roma : angodez the akának (Souběž.). Brno: Moravské zemské muzeum, 1999. 90 s. ISBN 80-7028-141-3. info
  • Romové v České republice, (1945-1998). Vyd. 1. Praha: Sociopress, 1999. 558 s. ISBN 80-902260-7-8. info
  • S Romy žít budeme - jde o to jak :dějiny, současná situace, kořeny problémů, naděje společné budoucnosti. Edited by Pavel Říčan. 1. vyd. Praha: Portál, 1998. 143 s. ISBN 80-7178-250-5. info
  • Výchova k toleranci a proti rasismu :sborník : zdroje a formy rasismu a netolerance, informace o národnostních menšinách, hry a cvičení pro žáky a studenty. Edited by Tatjana Šišková. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 203 s. ISBN 80-7178-285-8. info
  • DANIEL, Bartoloměj. Dějiny Romů : vybrané kapitoly z dějin Romů v západní Evropě, v Českých zemích a na Slovensku. Vyd. 1. Olomouc: Univerzita Palackého, 1994. 197 s. ISBN 8070673958. info
  • NEČAS, Ctibor. Romové v České republice včera a dnes. 2. doplněné vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1993. 99 s. ISBN 8070673109. info
Výukové metody
semináře - diskuse o tématech romské problematiky
Metody hodnocení
Máte na výběr 2 možnosti: a) Navrhnout témata, která lze zakomponovat do školních osnov – navrhnout a metodicky popsat vyučovací hodinu na vybrané téma týkající se rom. problematiky – rozsah hodiny, věková kategorie, pomůcky, cílem vyuč. hodiny – co děti získají, co si osvojí: znalosti, dovednosti, př. video, dokument, články, knihy, výtvarné dílny, historie, debaty, diskuse, … vytvořit metodické listy. Prezentace na posledním semináři b) Realizace projektu na podporu a integraci Romů v různých sférách (vzdělávání, soc. práce, zdrav. péče.... apod.) a prezentace na posledním semináři
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=1195www.romove.cz
Další komentáře
Studijní materiály
Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/SZ9BP_ZRM2