TE2MP_CDI1 Cvičení z didaktiky 1

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Garance
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět pouze pro opakující studenty
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je: a) získat základní schopností a dovedností úspěšně organizovat a řídit vyučovací proces v technických předmětech a v předmětech obsahujících tématiku informačních technologií b) osvojit si vědomostí a dovedností pro použití a tvorbu různých organizačních forem, vyučovacích metod a prostředků výuky.
Osnova
  • 1. Práce montážní a demontážní, použití technických stavebnic (technická dokumentace – návody, montáž a demontáž, tvořivá práce, didaktické hračky, skutečná zařízení). 2. Práce montážní a demontážní, použití elektrotechnických a elektronických stavebnic (schémata, návody, montáž a demontáž, didaktické využití). 3. Provoz a údržba domácnosti (vybrané stavební, malířské, instalatérské a zámečnické práce, obsluha domácích spotřebičů, údržba oděvů a textilií, likvidace odpadu, bezpečná údržba elektrických spotřebičů, ekonomika domácnosti). 4. Odborná exkurze jako progresivní vyučovací forma (teoretická i praktická příprava, návštěva konkrétního provozu, nabídka pro základní školy). 5. Netradiční vyučovací metody a prostředky v předmětech technického charakteru (vlastní návrh výuky progresivní vyučovací metodou na vybrané téma). 6. Využití technického muzea v pedagogické praxi (vlastní návrh návštěvy vybrané expozice s cílem zvýšení efektivity klasické výuky). 7. Ochrana zdraví při práci ve školních dílnách a laboratořích (povinnosti učitelů a žáků, předpisy – Zákoník práce č.65/1965 Sb, Vyhláška 64/2005 Sb., Školský zákon) 8. Samostatná tvořivá činnost žáků na základní škole – řešení technických úkolů, návrh výrobku pro základní školu (technická dokumentace – výrobní výkres, pracovní postup, design, praktická využitelnost). 9. Pedagogická diagnostika (návrh a prezentace didaktického vědomostního orientačního testu, návrh a prezentace dotazníku pro zjištění profesních přání a představ žáků). 10. Profesní orientace žáků, výchovné a kariérové poradenství (výchova k volbě povolání, výchova k práci, osobnostní předpoklady, kariérové poradenství (instituce a jejich poslání), pracovní adaptabilita, úloha školy a učitele v procesu profesní orientace).
Literatura
  • FRIEDMANN, Zdeněk a Pavel PECINA. Didaktika odborných předmětů technického charakteru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 88 s. ISBN 978-80-210-6300-6. info
  • FRIEDMANN, Zdeněk. Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ - základní dílo. základní dílo. Praha: Raabe, 2007. 150 s. info
  • FRIEDMANN, Zdeněk. Didaktika technické výchovy. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1993. 50 s. ISBN 8021007648. info
Výukové metody
Písemná teoretická příprava na vyučovací hodiny. Praktická realizace cvičných mikrovýstupů.
Metody hodnocení
Dvě písemné přípravy na konkrétní výuku, vystoupení před seminární skupinou (mikrovýstup), aktivní účast (80%)na výstupech jiných studentů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/TE2MP_CDI1