TE2MP_CDI2 Cvičení z didaktiky 2

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Vybíral, Ph.D. (cvičící)
Garance
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět pouze pro opakující studenty
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je: a) získat základní schopností a dovedností úspěšně organizovat a řídit vyučovací proces v technických předmětech a v předmětech obsahujících tématiku informačních technologií b) osvojit si vědomostí a dovedností pro použití a tvorbu různých organizačních forem, vyučovacích metod a prostředků výuky.
Osnova
  • 1. Práce montážní a demontážní, použití technických stavebnic (technická dokumentace – návody, montáž a demontáž, tvořivá práce, didaktické hračky, skutečná zařízení). 2. Práce montážní a demontážní, použití elektrotechnických a elektronických stavebnic (schémata, návody, montáž a demontáž, didaktické využití). 3. Provoz a údržba domácnosti (vybrané stavební, malířské, instalatérské a zámečnické práce, obsluha domácích spotřebičů, údržba oděvů a textilií, likvidace odpadu, bezpečná údržba elektrických spotřebičů, ekonomika domácnosti). 4. Odborná exkurze jako progresivní vyučovací forma (teoretická i praktická příprava, návštěva konkrétního provozu, nabídka pro základní školy). 5. Netradiční vyučovací metody a prostředky v předmětech technického charakteru (vlastní návrh výuky progresivní vyučovací metodou na vybrané téma). 6. Využití technického muzea v pedagogické praxi (vlastní návrh návštěvy vybrané expozice s cílem zvýšení efektivity klasické výuky). 7. Ochrana zdraví při práci ve školních dílnách a laboratořích (povinnosti učitelů a žáků, předpisy – Zákoník práce č.65/1965 Sb, Vyhláška 64/2005 Sb., Školský zákon) 8. Samostatná tvořivá činnost žáků na základní škole – řešení technických úkolů, návrh výrobku pro základní školu (technická dokumentace – výrobní výkres, pracovní postup, design, praktická využitelnost). 9. Pedagogická diagnostika (návrh a prezentace didaktického vědomostního orientačního testu, návrh a prezentace dotazníku pro zjištění profesních přání a představ žáků). 10. Profesní orientace žáků, výchovné a kariérové poradenství (výchova k volbě povolání, výchova k práci, osobnostní předpoklady, kariérové poradenství (instituce a jejich poslání), pracovní adaptabilita, úloha školy a učitele v procesu profesní orientace).
Literatura
  • FRIEDMANN, Zdeněk. Didaktika předmětů technického a informačně technologického charakteru. Brno: 2013, dostupné z http://wrack.ped.muni.cz/elearning/mod/resource/view.php?id=798
  • FRIEDMANN, Zdeněk a Pavel PECINA. Didaktika odborných předmětů technického charakteru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 88 s. ISBN 978-80-210-6300-6. info
  • FRIEDMANN, Zdeněk. Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ - základní dílo. základní dílo. Praha: Raabe, 2007. 150 s. info
  • FRIEDMANN, Zdeněk. Didaktika technické výchovy. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1993. 50 s. ISBN 8021007648. info
Výukové metody
Teoretická příprava na vyučovací pokusy, prezentace před seminární skupinou, mikrovýstupy.
Metody hodnocení
Zápočet - tři cvičné výstupy před seminární skupinou, odevzdání tří písemných příprav pro výuku zadaných témat (RVP pro základní školy), aktivní účast (min.80%) při výstupech ostatních studentů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/TE2MP_CDI2